Mr. R. (Rommert) Pollema

foto Mr. R. (Rommert) Pollema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand en invloedrijk CHU-politicus, met name in Friesland. Had in zijn partij invloed door zijn journalistieke werk. Advocaat in Leeuwarden. Lange tijd senator (1928-1965). Was door een verkeersongeluk in zijn jeugd gehandicapt aan zijn handen en werd altijd vergezeld door zijn echtgenote die als zijn secretaresse optrad. Zoon van een antirevolutionair Tweede Kamerlid. Keerde zich in 1949 vanwege staatsrechtelijke bezwaren tegen de soevereiniteitsoverdracht i aan Indonesië. Had een afkeer van fractiedwang en was voorstander van een nationaal kabinet. Veroorloofde zich in debatten regelmatig grapjes en naar hem werd als regel met plezier geluisterd, maar hij kon ook wel emotioneel reageren als in zijn ogen de Grondwet werd geschonden.

CHU
in de periode 1928-1965: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Rommert (Rommert)

Place and date of birth
Nijland (gem. Wymbritseradeel), 19 April 1890

Place and date of death
Leeuwarden, 9 February 1965

2.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 3 July 1923 until 12 June 1928
 • advocaat en procureur te Leeuwarden, from 1924
 • leraar Rijks Hogere Burgerschool te Steenwijk, from 1 September 1924 until 1925
 • leraar staatswetenschappen, Christelijke Hogere Burgerschool te Heerenveen, from 1 September 1924 until July 1955
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 1928 until 9 February 1965
 • fractievoorzitter CHU Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 April 1959 until 9 February 1965

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • adviseur Friesche Waterschapsbond (omstreeks 1940)
 • lid College voor de Visscherijen, around 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was financieel-woordvoerder van de CHU in de Eerste Kamer. Hield zich verder ook bezig met buitenlandse zaken, justitie, sociale zaken en waterstaat.

Dissenting voting behaviour (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Werd getypeerd als aanhanger van de Fries-Christelijk Historische richting
 • Gehandicapt aan beide handen sinds verkeersongeluk rond 1919
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Hemelumer Oldepherd (1893-1906) en van Wymbritseradeel (1906-1931)

Campaign trail
 • In 1923 kandidaat in en in 1929, 1935, 1937, 1946, 1948, 1952, 1955 en 1956 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

9.

Publications

Publications
 • W. Slagter, "Pollema, Rommert (1890-1965)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 400
 • Leeuwarder Courant, 10 en 11 februari 1965
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.