European Agricultural Fund for Rural Development (ELFPO)

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een Europees fonds dat tot doel heeft het concurrentievermogen van de Europese land- en bosbouw te vergroten, het milieubeheer te verbeteren en de sociale sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden te verbeteren. Daarnaast wordt het fonds ingezet voor de financiële ondersteuning van plannen voor de ontwikkeling van specifieke plattelandsgebieden en de daarbij benodigde technische bijstand.

Het ELFPO bestaat sinds 1 januari 2007. Voorheen was de Europese steun voor plattelandsontwikkeling ondergebracht in twee fondsen: voor een groot deel in het Oriëntatiefonds en een kleiner gedeelte in het Garantiefonds. In het EU-beleid Plattelandsontwikkeling 2014-2020 heeft de Commissie de prioriteiten voor het landbouwfonds vastgesteld.

De totale jaarlijkse omvang van het fonds wordt bepaald door de Europese Commissie i en in het bijzonder de Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. Dit bedrag wordt verdeeld onder de verschillende lidstaten. In Nederland verlopen aanvragen voor subsidie vanuit het ELFPO via het Regiebureau Plattelands Ontwikkelings Programma (POP).

Meer informatie