L. Pincoffs

foto L. Pincoffs
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Rotterdamse koopman en Eerste Kamerlid die vooral bekend werd, doordat hij in 1879 na een faillissement, met achterlating van een schuld van f 8 miljoen naar Amerika moest vluchten. Richtte in 1873 de Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV) op die nieuwe haventerreinen zou exploiteren. Was daarnaast betrokken bij de Afrikaansche Handelsvereeniging (AHV). Onttrok geld van de RHV om de AHV te financieren, hetgeen uiteindelijk niet lukte. Was in Rotterdam een leidende liberaal en tevens zeer actief op charitatief en cultureel gebied. Ondanks zijn zakelijke mislukking een belangrijke figuur in de ontwikkeling van Rotterdam als havenstad.

liberaal
in de periode 1872-1879: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 7 June 1827

Place and date of death
New York (V.S.), 27 September 1911

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1872 until 20 May 1879 (voor Zuid-Holland)
 • winkelier in sigaren en dagbladen te New York, from 1879
 • journalist te New York

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij
 • lid Raad van Commissarissen Heineken's Bierbrouwerijen te Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over handelsaangelegenheden, koloniale zaken, financiën en spoorwegen

8.

Miscellaneous

algemeen (3/12)
 • Werd vervallen verklaard van het lidmaatschap van de Eerste Kamer wegens faillissement 17 mei 1879
 • Hij wist na zijn faillissement en voor een veroordeling voor frauduleuze bankbreuk en valsheid in geschrifte via Frankrijk en Engeland naar de Verenigde Staten te vluchten
 • Werd op 6 maart 1880 door de Hoge Raad bij verstek veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Hij was het enige Kamerlid dat door de Hoge Raad vanwege een (niet-ambts)misdrijf voor de Hoge Raad terechtstond.

Private life (3/4)
 • Leefde tot zijn overlijden in 1911 onder behoeftige omstandigheden in New York
 • In maart 2010 werd bij het Entrepotgebouw in Rotterdam-Zuid een door Willem Verbon vervaardigd standbeeld van hem onthuld
 • Zijn moeder overleed in 1828

Campaign trail
 • Versloeg in oktober 1872 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Zuid-Holland in de eerste stemronde H. Cock met 36 tegen 33 stemmen
 • Werd in 1874 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Zuid-Holland met 54 van de 73 stemmen herkozen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Financiën (aanbod afgewezen in 1868 en 1877)

Pseudonyms and nicknames
 • "De voorzienigheid" (bijnaam in Rotterdam)
 • Noemde zich ook Ludovicus

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.