B.G. Peereboom

foto B.G. Peereboom
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Officier die in 1932 de weinig opvallende vervanger was van HGSP-voorman dominee Lingbeek i toen deze (tijdelijk) terugkeerde in het predikantsambt, wat onverenigbaar werd geacht met het Kamerlidmaatschap. Na een jaar kwam er al weer een einde aan zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer toen Lingbeek terugkeerde in het parlement. Werd in de pers omschreven als een weinig martiale verschijning, met een blozend gelaat.

HGSP
in de periode 1932-1933: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Bate Gerrit

Place and date of birth
Steenwijk, 11 June 1900

Place and date of death
Leidschendam, 12 October 1944

2.

Party/Movement

Party/Parties
HGSP (Hervormd-Gereformeerde Staatspartij), until November 1936

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 May 1932 until 9 May 1933
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) HGSP, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 May 1932 until 9 May 1933
 • officier der artillerie, hoofdintendantie, from 1 July 1933 until 1940
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 2 July 1935 until 1 December 1936
 • adjunct-kapitein Opbouwdienst, from 1940 until January 1941
 • directeur (drie) Centrale Gaarkeukens te 's-Gravenhage, from 3 February 1941

Military rank (officer)
 • tweede luitenant der artillerie, from 1921 until 29 July 1925
 • eerste luitenant der artillerie, from 30 July 1925 (nog in 1933, op non-actief tijdens Kamerlidmaatschap)
 • kapitein der artillerie

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Voerde onder meer het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel over strafbaarstelling van de smalende godslastering. Pleitte toen voor strafbaarstelling van alle godslastering.
 • Kwam in 1936 in conflict met Lingbeek en de partijleiding, toen hij als partijsecretaris bij de afdeling Zuid-Holland van de HGSP de indruk had gewekt dat Lingbeek niet opnieuw kandidaat zou zijn

Pseudonyms and nicknames
"Het Peereboompje" (spottende bijnaam die journalisten hem gaven)

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.