Dr. A.P. (Ad) Oele

foto Dr. A.P. (Ad) Oele
bron: Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Gepromoveerd Delfts ingenieur die als scheikundige dertien jaar werkzaam was bij de Staatsmijnen in Limburg. In de Tweede Kamer specialist op het gebied van energie (mijnbouw), milieu en vervoer. Ook lid van het Europese Parlement. Koos in 1973 voor het burgemeesterschap van Delft in plaats van een ministerschap. Was daarna voorzitter van de Rijnmondraad en Commissaris van de Koningin in Drenthe. Later nog eens vijf maanden waarnemer in Gelderland. Zakelijke veelzijdige socialist zonder bombarie, die door zijn ervaring in de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek een veel gevraagd adviseur was.

PvdA
in de periode 1963-1991: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979), Commissaris van de Koning(in), voorzitter Rijnmondraad

1.

First names

Adriaan Pieter (Ad)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 28 November 1923

Place and date of death
Houten, 20 April 2017

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1946

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 1 February 1973
 • burgemeester van Delft, from 1 February 1973 until 1 November 1978
 • voorzitter Openbaar Lichaam Rijnmond, from 1 November 1978 until 16 November 1982
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, from 10 November 1982 until 1 December 1988 (benoemd bij K.B. van 1 oktober 1982)
 • waarnemend Commissaris van de Koningin in Gelderland, from 1 June 1991 until 1 November 1991 (werd benoemd in verband met ziekte van ir. De Bruijne, die echter reeds 29 mei 1991 overleed)
 • bijzonder hoogleraar voor de ontwikkelingen in het democratisch-socialisme in relatie tot wetenschap en samenleving, Universiteit van Amsterdam (dr. J.M. den Uyl-leerstoel), from November 1991 until 1995

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • informateur voor de vestigingsplaats van het Onderzoekscentrum Telematica, from December 1990
 • lid Kapittel voor de Civiele Orden, from 23 January 1995 until 1 May 1998

Derived functions (2/10)
 • vicevoorzitter Commissie van onderzoek en Atoomzaken (Europees Parlement)
 • voorzitter Commissie vervoer (Europees Parlement)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Diende in 1970 een initiatiefwetsvoorstel in om de winning van delfstoffen op het Continentaal Plat onder het beheer van de minister van Economische Zaken te brengen. Dit door zijn De Ruiter overgenomen voorstel werd later ingetrokken. (10.786)
 • Interpelleerde op 31 mei 1972 minister Langman over de ontstane impasse bij het mijnsluitingsbeleid

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in november 1972 in het deelkabinet-Den Uyl/Van Mierlo kandidaat-bewindsman voor Milieuhygiëne

Private life
 • Werd in de oorlog naar Polen getransporteerd en tewerkgesteld aan het Oostfront en in Berlijn
 • Zijn vader was technisch opzichter/waterstaatkundig ambtenaar te Rotterdam

Campaign trail
 • Was in 1971 en 1972 tweede op de PvdA-kandidatenlijst in de kieskring Maastricht

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.