B. (Boudewijn) Nierstrasz

foto B. (Boudewijn) Nierstrasz
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Gefortuneerde Amsterdamse reder en onafhankelijk opererend Tweede Kamerlid voor de Vrije Liberalen. Leeft voort als de man van het zgn. incident-Nierstrasz i uit 1916, waarbij hij de voorgestelde financiële vergoedingsregeling voor Tweede Kamerleden in felle bewoordingen hekelde. Werd hierover door de andere Kamerleden en minister-president Cort van der Linden i ernstig gekapitteld. Bood een dag later zijn excuses aan. Keerde in 1920 nog enige maanden terug in de Kamer.

Vrij-Liberalen
in de periode 1913-1920: lid Tweede Kamer

1.

First name

Boudewijn (Boudewijn)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 10 September 1861

Place and date of death
Heemstede, 7 July 1939

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Bond van Vrije Liberalen, until 16 April 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from 16 April 1921

4.

Main functions and occupations

 • directeur Amstel-Rijn-Main Stoombootmaatschappij, from 1885 until 1896
 • directeur N.V. Hollandsche Stoombootmaatschappij te Amsterdam, from 1888 until 1 May 1921
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1913 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict Amsterdam VI)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1920 until 6 August 1920

Military rank (officer)
luitenant-ter-zee tweede klasse, from 1 September 1881 until 1 February 1883

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • vicepresident Nederlandsch-Indische Handelsbank
 • vicevoorzitter Raad van Commissarissen N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd te Amsterdam, around 1931

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer voornamelijk over scheepvaartaangelegenheden, handel, Nederlands-Indië en belastingen

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Veroorzaakte 16 november 1916 een incident in de Tweede Kamer. Hij veroordeelde in scherpe bewoordingen het voorstel tot verhoging van de schadeloosstelling en tot invoering van een presentiegeld aan Tweede Kamerleden. Hij verweet de regering zonder enige toelichting en argumentatie en met een hautain gebaar enkele rijksdaalders in de hand van de afgevaardigde te laten vallen, die zich vastklampte aan zijn mandaat als middel van bestaan. Ten slot riep hij uit: "Maar wat klaag ik. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite! Elke Kamer ondervindt van de Regeering de behandeling, die haar toekomt." Verschillende Kamerleden en minister Cort van der Linden maakten Nierstrasz ernstige verwijten over diens uitlatingen. Voorzitter Goeman Borgesius zag zich, na vergeefs hameren en een poging de orde te herstellen, genoodzaakt de vergadering te schorsen. Een dag later bood Nierstrasz zijn medeleden en de minister zijn excuses aan.
 • In 1920 werd hij in april benoemd verklaard tot Tweede Kamerlid, maar omdat hij aarzelde over aanvaarding daarvan en treuzelde met het insturen van zijn geloofsbrieven, werd hij pas in mei geïnstalleerd. In augustus 1920 nam hij ontslag.

Private life
 • Zijn tweede echtgenote was een nicht van de schrijver Louis Couperus. Zijn tweede schoonvader was oud-resident en schrijver van Indische novellen
 • Zijn vader was burgemeester van Loenen (1853-1854). Hij was tevens raadslid in 's-Gravenhage.

Campaign trail
 • Versloeg in 1913 bij tussentijdse verkiezingen H. Verkouteren (chu) na herstemming
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Was in 1918 nummer drie op de kandidatenlijst van de Vrije Liberalen, maar werd niet herkozen doordat Van Rappard en Niemeijer meer (voorkeur)stemmen kregen

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.