Mr. A.N. Molenaar

foto Mr. A.N. Molenaar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Liberale senator, die vooral bekend werd als kenner van het arbeidsrecht en van de sociale zekerheid. Schreef tussen 1941 en 1958 een driedelig standaardwerk over arbeidsrecht. Bekleedde in Amsterdam en Leiden een hoogleraarschap. Speelde tevens een belangrijke rol in de organisaties van de liberale werkgevers en was medeoprichter van de Stichting van de Arbeid. Fractievoorzitter van de PvdV en de VVD. Geacht, nauwgezet en constructief Eerste Kamerlid.

PvdV, VVD
in de periode 1946-1958: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Anthonie Nicolaas

Place and date of birth
Waddinxveen, 20 April 1888

Place and date of death
's-Gravenhage, 21 November 1958

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Bond van Vrije-Liberalen, until 16 April 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from 16 April 1921 until 14 March 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 14 March 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

3.

Main functions and occupations

 • privaatdocent arbeidsrecht, Rijksuniversiteit Leiden, from 1928 until 1 January 1937
 • bijzonder hoogleraar in de sociale wetgeving, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 January 1937 until 8 June 1942 (vanwege de "Stichting Labor")
 • vicevoorzitter VNW (Verbond van Nederlandsche Werkgevers), from 1 January 1940 until 1952
 • buitengewoon hoogleraar sociale wetgeving, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 January 1946 until 1 February 1952 (vanwege de "Stichting Labor")
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1946 until 21 November 1958
 • fractievoorzitter PvdV Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1946 until 24 January 1948
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 24 January 1948 until 21 November 1958
 • hoogleraar sociale wetgeving, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 February 1952 until 16 September 1958

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid redactie "Sociaal Maandblad Arbeid", from 1954 until 21 November 1958
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, from January 1957 until 21 November 1958

Derived functions (2/7)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 8 January 1957 until 17 September 1957
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 September 1958 until 21 November 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Bij uitstek deskundig op het gebied van het arbeidsrecht
 • In 1953 debatteerde de Eerste Kamer over een door hem ingediende motie tot behoud van de spoorlijn Loolaan-Scheveningen. De motie werd met 17 tegen 15 stemmen verworpen.
 • Interpelleerde op 9 november 1954 minister Luns over vorderingen in India van Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen die in 1940 waren overgegaan op de Nederlandse regering

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Bedacht tijdens de bezetting zowel de privaatrechtelijke rechtsvorm als de naam voor de Stichting van de Arbeid, het overleg van werkgevers, werknemers en overheid over de arbeidsvoorwaarden

Campaign trail
 • Werd in 1946, 1948, 1951, 1952 en 1956 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

9.

Publications

Publications
 • L.E. van Holk, "Molenaar, Anthonie Nicolaas (1888-1958)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 395
 • M.F. Westers, "A.N. Molenaar - Bescheiden liberaal van formaat", in: W.J.A. van den Berg e.a. (red.), "Kopstukken van de VVD. 16 Biografische schetsen" (1988), 37

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
collectie-Molenaar, Nationaal Archief

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.