C.J. (Cor) van Mastrigt

foto C.J. (Cor) van Mastrigt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Wikimedia.commons
Source: Parlement.com.

Voorman van de Christelijke vakbeweging die 'groot' werd in de Christelijke Landarbeidersbond. Werd in 1956 Tweede Kamerlid voor de CHU en volgde in 1959 Ruppert i op als voorzitter van het CNV. Maakte als voorzitter een ongelukkige en moeizame periode door, waarvan zijn gezondheid te leiden had. Verliet in 1963 de Eerste Kamer waarnaar hij in 1960 was overgestapt en moest in 1964 ook het voorzitterschap van het CNV neerleggen. Werd later nog wethouder in Zeist en vervulde functies in de NCRV en de CHU. Sociaal voelende christen-politicus van eenvoudige komaf met veel organisatorische talenten.

CHU
in de periode 1956-1963: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Cornelis Johannes (Cor)

Place and date of birth
Klundert, 25 September 1909

Place and date of death
Zeist, 12 December 1997

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 16 September 1960
 • voorzitter CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 30 September 1959 until 24 March 1964 (gekozen op 21 september 1959)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1960 until 5 June 1963
 • secretaris CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 1 March 1964 until 1 January 1967
 • lid gemeenteraad van Zeist, from 6 September 1966 until 10 May 1976
 • wethouder (van financiën, openbare werken en woningbouw) van Zeist, from 6 September 1966 until 10 May 1976

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • vicevoorzitter NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging), from 1971 until 1977
 • lid algemeen bestuur NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging), from 1977 until 1980

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder sociale zaken van de CHU-Tweede en Eerste Kamerfracties. Hield zich verder bezig met PTT-aangelegenheden, bezitsvorming en financiën.
 • Interpelleerde op 11 maart 1960 de minister De Pous, Van Aartsen en Van Rooy en staatssecretaris Roolvink over een conflict in de bouw. Het draaide daarbij om de weigering van de regering om de werkgevers toe te staan loonsverhogingen door te berekenen in de prijzen van lopende bouwcontracten. De overeengekomen loonsverhoging per 1 maart kon daardoor niet worden doorgevoerd, waarna stakingen in de bouw uitbraken.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Speelde als CNV-bestuurder een belangrijke rol bij de voorbereiding van de AOW
 • Was één van de grondleggers van de CNV-kaderschool

Campaign trail
 • Stond in 1952 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 13e (onverkiesbare) plaats van de CHU-kandidatenlijst
 • Werd in 1960 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

Non-acceptance of political functions
 • minister van Landbouw, September 1956 (tijdens formatie-De Gaay Fortman)

9.

Publications

Publications
P.E. Werkman, "Mastrigt, Cornelis Johannes van (1909-1997)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 325

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.