Mr. C.F. (Frida) Katz

foto Mr. C.F. (Frida) Katz
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: stadsarchief Amsterdam
Source: Parlement.com.

In 1922 de eerste CHU-vrouw in de Tweede Kamer. Sociaal voelende advocate, die voorstander was van vrouwenkiesrecht, maar vond dat de natuurlijke taak van de vrouw in het gezin lag. Had met name belangstelling voor het gevangeniswezen en de huwelijkswetgeving. Was ook lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Huwde later met een baron. Gaf in 1941 als één van de weinigen haar Kamerzetel op en kon daarom na de oorlog niet terugkeren in de Tweede Kamer.

CHU
in de periode 1922-1941: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Cornelia Frida (Frida)

Changes in name or title
 • Mr. C.F. Katz, from 1916 until 10 November 1937 (tot haar huwelijk)
 • Mr. C.F. barones Mackay-Katz, from 10 November 1937

Place and date of birth
Amsterdam, 29 July 1885

Place and date of death
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 30 March 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie), from 1919

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur, advocatenkantoor P.G. van Anrooy te Amsterdam, from 1917 until 1922
 • waarnemend griffier Gerechtshof te Amsterdam, from 1 June 1920 until July 1922
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 15 June 1921 until 10 November 1937, remark: gekozen 17 april
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 16 September 1941
 • advocaat en procureur (zelfstandig) te Amsterdam, from 1922 until November 1937

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • commissaris vereniging "Hoenderloo" (opvoedgesticht voor jongens)
 • lid bestuur "Onze Tuin" (verwaarloosde kinderen en voogdijkinderen)

Derived functions
lid vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was justitie-woordvoerster van de CHU-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder andere bezig met volksgezondheid, volkshuisvesting en sociale zaken.

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Wilde na haar huwelijk in 1937 ontslag nemen, maar bleef Tweede Kamerlid op dringend verzoek van jhr. De Geer.
 • Aan haar lidmaatschap van de Amsterdamse gemeenteraad kwam een einde doordat zij na haar huwelijk naar Ermelo verhuisde
 • Nam in 1941, als één van de weinigen, ontslag als Tweede Kamerlid vanwege de gezondheidstoestand van haar echtgenoot. Tilanus nam haar dit na de oorlog kwalijk en verhinderde haar terugkeer door freule Wttewaall van Stoetwegen te kandideren. Mogelijk speelde ook mee dat Tilanus geen voorstander was van het bekleden van een politieke functie door een gehuwde vrouw.

Private life (3/4)
 • Zij was de eerste vrouwelijke griffier van een rechtbank
 • Haar echtgenoot was een zoon van Th.P. baron Mackay, Tweede Kamerlid en lid Rekenkamer. Hij was burgemeester van Buren (1904-1908) en van Ermelo (1908-1938).
 • Haar vader was advocaat en procureur

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • B.J.M. Asberg-Schermer, "Katz, Cornelia Frida (1885-1963)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 289
 • J.H. Kompagnie, "Frida Katz, sieraard van de Tweede Kamer, mocht na de oorlog niet terugkeren", Het Binnenhof, 10 juni 1983
 • J.H. Kompagnie, "Katz, Cornelia Frida", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel III, 92
 • H. van Spanning, "De Christelijk-Historsiche Unie", deel I (1988)
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

archivalia
archief-Mackay-Katz, Nationaal Archief

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.