Mr. Th.Ph. baron Mackay

foto Mr. Th.Ph. baron Mackay
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoboek burgemeesters Gelderland
Source: Parlement.com.

Kamerlid en Rekenkamer-lid van antirevolutionairen huize. Broer van Aeneas Mackay i, de eerste antirevolutionaire minister-president. Was vijftien jaar Tweede Kamerlid na op 27-jarige leeftijd burgemeester van de Utrechtse plattelandsgemeenten Amerongen en Leersum te zijn geworden. Behoorde tot de conservatieve vleugel van de AR en sloot zich aan bij de fractie-Lohman. Specialist op het gebied van Surinaamse aangelegenheden. Werd in 1897 lid van de Rekenkamer, en in in 1911 voorzitter van dat college.

antirevolutionair, Vrij-AR
in de periode 1882-1920: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer, president Algemene Rekenkamer

1.

Personal data

Surnames
Theodoor Philip

Place and date of birth
Nijmegen, 24 April 1840

Place and date of death
's-Gravenhage, 29 November 1922

2.

Party/Movement

Party/Movement
anti-Takkiaan, 1894

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), from 1879 until 1896
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), from 1896

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Amerongen, from 1 March 1868 until 1 August 1874
 • burgemeester van Leersum, from 1 March 1868 until 1 August 1874
 • burgemeester van Winterswijk, from 1 August 1874 until 1 January 1883
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 June 1882 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 1 January 1897 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • lid Algemene Rekenkamer, from 2 January 1897 until 19 June 1911 (K.B. van 10 december 1896, nr. 53)
 • voorzitter Algemene Rekenkamer, from 19 June 1911 until 1 July 1920 (benoemd bij K.B. van 14 juni 1911 en ontslag bij K.B. van 14 april 1920)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Vereeniging "Het Militair Tehuis"
 • president Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de inlandsche bevolking in de kolonie Suriname, around 1901

Derived functions
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from January 1891 until April 1891

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer regelmatig bij de behandeling van de begroting voor Suriname; voorts over militaire zaken, financiën en waterstaat
 • Behoorde in 1891 tot de minderheid van de antirevolutionairen die tegen een motie-Rutgers van Rozenburg stemde waarin werd ingestemd met het beginsel van de persoonlijke dienstplicht

8.

Miscellaneous

Private life (3/5)
 • Een tweede zoon was burgemeester van Voorburg en van Meppel. Tevens burgemeester van Medan (NI) en Enkhuizen geweest.
 • Schoonvader van P.H.W.G. van den Helm, burgemeester van Pijnacker
 • Hij richtte in Den Haag de Christelijke Kweekschool op

Campaign trail (3/8)
 • Versloeg in 1888 W.H. de Beaufort (lib.)
 • Versloeg in 1891 dr. W. Koster (lib.)
 • Versloeg in 1894 H.J.A.M. Schaepman (rk) na herstemming

Titles of nobility
 • baron, 17 March 1858

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.