Mr. G.M. van der Linden

foto Mr. G.M. van der Linden
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Trouwe medestander en vriend van Thorbecke i, die met enkele onderbrekingen bijna veertig jaar politiek actief was als Tweede Kamerlid. Forse man. Scherpzinnig rechtsgeleerde en welsprekende advocaat, die in zijn betogen vaak kwinkslagen ten beste gaf. Medeoprichter van het juridische tijdschrift Themis. Gezaghebbend lid van de Tweede Kamer en veelvuldig voorzitter van één van de Kamerafdelingen. Hield de toespraak bij de onthulling van het standbeeld voor Thorbecke in Amsterdam. Vader van de staatsman Cort van der Linden i.

Thorbeckiaan, liberaal, Liberale Unie
in de periode 1849-1888: lid Tweede Kamer

1.

First names

Gijsbertus Martinus

2.

Personal data

Place and date of birth
Dordrecht, 9 September 1812

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 April 1888

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Main functions and occupations

 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, from 1 June 1845 until 1 January 1876
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1855 until 8 January 1864 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • landsadvocaat, from 1 January 1864 until 4 April 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 February 1864 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 February 1868 until 15 September 1873 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1878 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Dordrecht)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • deken Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden
 • vicepresident Indisch Genootschap te 's-Gravenhage

Derived functions (2/18)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1884 until September 1884
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1887 until November 1887

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Behoorde in 1879 tot de 14 liberalen die zorgden voor verwerping van artikel 1 van de ontwerp-Kanalenwet. Die uitslag was voor minister Tak van Poortvliet reden het wetsvoorstel in te trekken en was de inleiding van de val van het kabinet-Kappeyne.
 • Behoorde in 1882 tot de zes liberalen die tegen een afkeurende conclusie van de commissie van rapporteurs over de Indische begroting stemden over het grondbezit van inlanders. Aanneming van deze conclusie was voor minister Van Goltstein reden om af te treden.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in september 1851 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Werd in september 1852 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Sprak de rede uit bij de onthulling van het standbeeld van Thorbecke in Amsterdam

Private life
Bevriend met Thorbecke. Diens zoon Willem werkte op het advocatenkantoor van Van der Linden.

Anecdotes and citations
 • In zijn speech bij de onthulling van het standbeeld voor Thorbecke in Amsterdam zei hij: "Thorbecke had vele vijanden, ik zal ze niet opsommen, velen zijn reeds op de weg der vergetelheid geraakt, en anderen zijn bestemd die weg te volgen."

Campaign trail (3/17)
 • Versloeg in 1881 I. Esser (a.r.)
 • Werd in 1884 in de eerste stemmingronde gekozen. Versloeg de antirevolutionairen L.W.Ch. Keuchenius en jhr. A.F. de Savornin Lohman
 • Werd in 1886 en 1887 in de eerste stemmingronde gekozen. Versloeg de antirevolutionairen Th. Heemskerk en S. van Velzen jr.

Non-acceptance of political functions
 • minister van Justitie, December 1870

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.