Mr. H.F. van Leeuwen

foto Mr. H.F. van Leeuwen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Opgewekte, joyeuze, maar vasthoudende burgemeesterszoon, die na een succesvolle loopbaan in de bankwereld op 62-jarige leeftijd nog lid werd van de Tweede Kamer om daar gedurende dertien jaren op te treden als de financiële woordvoerder van de VVD. Vervulde vele commissariaten in het bedrijfsleven. Typische representant van het Amsterdamse liberalisme. Zijn vader i was burgemeester van Amsterdam en vicepresident van de Raad van State.

VVD
in de periode 1952-1963: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 26 November 1890

Place and date of death
Laren (N.H.), 15 January 1975

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • directeur N.V. "Twentsche Bank" te Rotterdam, from 1 January 1925 until 1 July 1929
 • lid hoofddirectie N.V. "Twentsche Bank" te Amsterdam, from 1 July 1929 until 1 April 1953
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1952 until 5 June 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid/president Raad van Commissarissen kunstzijdespinnerij N.V. "Nijma" te Nijmegen, until October 1964
 • lid bestuur Nederlandse Vereniging van Wisselhandel

Derived functions (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Rijkswet Goedkeuring Verdrag inzake de Internationale Ontwikkelings-Associatie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 February 1961 until May 1961
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1962 until 5 June 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Voerde in 1956 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet algemene Ouderdomsverzekering
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag.

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Was als oudste lid in jaren in 1956 een keer fungerend Tweede Kamervoorzitter

Private life
 • Zijn zoon Dick werd op 5 september 1944 ('Dolle Dinsdag') doodgeschoten door een Landwacht
 • Zijn eerste schoonvader was directeur bij de Nederlandse Bank
 • Zijn tweede echtgenote was een nicht (oomzegger) van Henri Deterding, directeur-generaal van de Koninklijke/Shell-groep. Zij was eerder getrouwd met Henri van Eeghen, een broer van zijn eerste echtgenote. Bij een echtelijke ruzie werd zij neergeschoten en pleegde Henri van Eeghen zelfmoord.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.