Mr.Dr. W.F. van Leeuwen

foto Mr.Dr. W.F. van Leeuwen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Voortvarend bestuurder van Indische afkomst met vele nevenfuncties. Succesvol wethouder en burgemeester van Amsterdam. Dominante persoonlijkheid die allergisch was voor SDAP'ers. Stond bekend als slim en gevat, maar ook als enigszins driftig. Hekelde als liberaal lid van de Eerste Kamer de bemoeizucht van de minister van Binnenlandse Zaken in Amsterdam. Eerste vicepresident van de Raad van State die niet van adel was.

liberaal, oud- of vrije liberalen
in de periode 1902-1928: lid Eerste Kamer, vicepresident Raad van State, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

1.

Personal data

Surnames
Wilhelmus Frederik

Changes in name or title
 • Mr. W.F. van Leeuwen, from 19 April 1883 until 28 February 1910 (tot aan hem een eredoctoraat werd verleend)
 • Mr.Dr. W.F. van Leeuwen, from 28 February 1910

Place and date of birth
Soerabaja (Ned.-Indië), 18 April 1860

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 September 1930

2.

Party/Movement

Party/Movement
oud-liberaal

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 17 April 1895 until May 1901 (in 1897-1901 gekozen in district VII)
 • wethouder (van financiën en bedrijven) van Amsterdam, from 11 September 1895 until 10 May 1901
 • burgemeester van Amsterdam, from 10 May 1901 until 15 January 1910 (benoemd bij K.B. van 29 april 1901)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1902 until 23 July 1904 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1904 until 15 September 1911 (voor Noord-Holland)
 • Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, from 16 September 1911 until 16 December 1914 (benoemd bij K.B. van 21 juli 1911)
 • vicepresident Raad van State, from 16 December 1914 until 18 April 1928 (benoemd bij K.B. van 11 november 1914)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij
 • lid bestuur Vereeniging van leden der Nederlandsche Ridderorden

Honorary positions
 • erevoorziter Rode Kruis
 • erevoorzitter Amsterdamsch Sanatorium voor Borstlijders

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Eerste Kamer enkele keren over onderwerpen op het terrein van justitie, binnenlandse zaken en waterstaat en over militaire aangelegenheden en koloniën
 • Reeds in 1904 pleitte hij in de Eerste Kamer voor de verkiezing van wethouders van buiten de raad. In 1909 was het volgens hem uiterst gebrekkig functionerende stadsbestuur voor hem zelfs aanleiding om ontslag te nemen als burgemeester van Amsterdam.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn oudste zoon (ir. W.H. van Leeuwen) en zijn zwager (dr.ir. F.G. Waller) waren president-directeur van de N.V. Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft
 • Zijn echtgenote was een aangetrouwde nicht (oomzegger) van N.G. Pierson, minister en Tweede Kamerlid

Campaign trail
 • Versloeg in 1902 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland in de tweede stemronde H. Muller met 46 tegen 30 stemmen
 • Werd in 1904 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 48 van de 69 stemmen herkozen
 • Versloeg in 1910 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 37 tegen 20 stemmen L.M. Bonnike (r.k.)

Non-acceptance of political functions
 • minister-president, July 1905 (werd aangezocht door formateur Goeman Borgesius, maar weigerde)

8.

Publications

Publications
 • Levensbericht door M.W.F. Treub, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1930/1, 1
 • J.R. Persman, "Leeuwen, Wilhelmus Frederik van (1860-1930)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 329
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.