S.T. Land

Source: Parlement.com.

Liberale marineofficier en Tweede Kamerlid. Zoon van een goud- en zilversmid uit Dokkum. Als Kamerlid voor het 'marine'-district Den Helder sprak hij alleen over aangelegenheden betreffende de zeemacht, zoals over de bouw van schepen, de bezoldiging en pensioenvoorziening van manschappen en officieren en het zeevaartkundig onderwijs. De weigering om hem te bevorderen, leidde in 1891 tot een liberale motie van treurnis tegen de minister van Marine, die daarop aftrad. Overleed op 48-jarige leeftijd.

Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub
in de periode 1888-1894: lid Tweede Kamer

1.

First names

Simon Taco

2.

Personal data

Place and date of birth
Franeker, 7 November 1845

Place and date of death
's-Gravenhage, 7 October 1894

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • Takkiaan, 1894

National political party
Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from May 1894 until 7 October 1894

4.

Main functions and occupations

 • commandant Zr.Ms. stoomkanonneerboot "Udur", 1886
 • commandant Zr.Ms. stoomschroefschip "Pontianak" te Soerabaja, from 1887 until March 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 May 1888 until 23 September 1891 (voor het kiesdistrict Den Helder)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 November 1891 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Den Helder)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 7 October 1894 (voor het kiesdistrict Den Helder)

Military rank (officer) (2/3)
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, from 1 July 1879 until 1 October 1891 (sinds mei 1888 op non-actief)
 • kapitein-luitenant ter zee, from 1 October 1891 until 7 October 1894

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Derived functions
voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk VI (Marine) 1890 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Honorary positions
erelid Koninklijke Vereeniging "het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen"

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend over marine-aangelegenheden

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Verbleef tijdens zijn verkiezing in 1888 nog als marineofficier in de wateren bij Nederlands-IndiĆ«
 • In 1891 was een tussentijdse verkiezing nodig, vanwege zijn bevordering tot kapitein-luitenant
 • De weigering van minister Dyserink om Land te bevorderen, leidde, na aanneming van de motie-Viruly Verbrugge, tot het gedwongen aftreden van de minister. Land had een kritisch artikel geschreven, waarvan de minister ten onrechte veronderstelde dat het door Land op de vloot was verspreid. De bevordering was daarom niet doorgegaan.

Campaign trail
 • Versloeg in 1888 H.W. van Marle (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1891 H.W. van Marle (arp)
 • Versloeg in 1894 de anti-takkiaan J. Timmer (lib.)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.