J.W. (Willy) Kruyt

foto J.W. (Willy) Kruyt
bron: IISG
Source: Parlement.com.

Christen-socialist en communist die van huis uit predikant was. Als Tweede Kamerlid vurig verdediger van de (nieuwe) sovjet-regering in Rusland en van het Rode volksleger. Werd gekozen als vertegenwoordiger van de Bond van Christen-socialisten i, maar sloot zich in 1919 aan bij de Communisten. Zette zich in voor dienstweigering. Bekleedde functies in Berlijn en Moskou. Werd in 1943 in Berlijn gefusilleerd.

rev.-comm.fractie
in de periode 1918-1922: lid Tweede Kamer

1.

First names

John William (Willy)

2.

Personal data

Changes in name or title
Achternaam oorspronkelijk "Kruijt"

Place and date of birth
Amsterdam, 8 September 1877

Place and date of death
Berlijn (Dld.), July 1943 (gefusilleerd)

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • BCS (Bond van Christen-Socialisten), from 1910 until April 1921
 • CPH (Communistische Partij Holland), from April 1921

National political party
revolutionair-socialistische fractie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1918 until 24 July 1922

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 24 June 1922
 • functionaris Gezantschap van de Sovjet Unie te Berlijn
 • bibliothecaris Lenin-bibliotheek te Moskou, from 1935

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Revolutionair-Socialistisch Comité tegen den Oorlog
 • lid Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Interpelleerde op 5 november 1918 de ministers Ruijs de Beerenbrouck en Alting von Geusau over het militaire beleid (de interpellatie werd gecombineerd met die van Troelstra, K. ter Laan en Duymaer van Twist over het zelfde onderwerp). Drong aan op onmiddellijke demobilisatie en op het vrijlaten van dienstweigeraars.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Vormde in de Tweede Kamer van september 1918 tot april 1921 met Kolthek, Wijnkoop en Van Ravesteyn de revolutionair-socialistische fractie.
 • Werd vanuit Engeland op 24 juni 1942 boven België gedropt. Brak bij de landing een been en werd gearresteerd.
 • Werd vanuit Fort Breedonk naar Berlijn vervoerd en in de Moabit-gevangenis gefusilleerd

Private life
 • Vluchtte omstreeks 1935 met zijn Duitse vrouw naar Moskou
 • Zijn vader was boekhandelaar en oprichter en drukker het antirevolutionaire dagblad "De Standaard". Zijn (eerste) schoonvader was predikant.
 • Zijn moeder was van Schotse afkomst. Zijn ouders trouwden in Londen.

Campaign trail
 • Stond in 1922 vierde op de kandidatenlijst van de CPH voor de Tweede Kamerverkiezingen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.