Mr.dr. R. Kranenburg

foto Mr.dr. R. Kranenburg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Staatsrechtgeleerde met groot gezag, die, hoewel hij meer wetenschapper dan politicus was, onder andere als senator en partijvoorzitter een voorname rol in de VDB speelde. Zoon van een tabaksfabrikant en aanvankelijk rechter. Werd in 1914 hoogleraar, eerst in Amsterdam en daarna in Leiden. Schreef handboeken over het staats- en administratief recht. Als lid van de nieuwgevormde PvdA volgde hij in 1946 De Vos van Steenwijk i op als Eerste Kamervoorzitter. Leidde in 1948 de inhuldigingsplechtigheid van koningin Juliana in de Nieuwe Kerk. Werd in 1951 lid van de Raad van State.

VDB, PvdA
in de periode 1929-1955: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Roelof

Place and date of birth
Groningen, 8 September 1880

Place and date of death
's-Gravenhage, 28 December 1956

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • rechter Arrondissementsrechtbank te Utrecht, from 1 January 1914 until 1 January 1915
 • hoogleraar staats- en administratief recht, alsmede volkenrecht en rechtsfilosofie, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from 1 January 1915 until 1 September 1927 (benoemd 28 oktober 1914)
 • hoogleraar staatsrecht, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1927 until 20 March 1942 (benoemd bij K.B. van 4 juni 1927; in 1942 ontslagen door de Duitsers)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1929 until 17 September 1935
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 2 July 1935 until 4 July 1939
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 1937 until 1 June 1951
 • hoogleraar Nederlands staatsrecht, Rijksuniversiteit Leiden, from 6 May 1945 until 1 June 1948
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1946 until 1 June 1951 (benoemd bij K.B. van 18 juli 1946)
 • lid Raad van State, from 1 June 1951 until 1 October 1955 (benoemd bij K.B. van 11 mei 1951)

Internment
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 7 August 1942 until 17 December 1942
 • gevangenschap in Scheveningen, August 1943 (enkele weken)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Staatscommissie van advies inzake de status van de ambtenaren, from August 1952 until 28 December 1956
 • voorzitter Staatscommissie inzake nadere Grondwetswijziging betreffende de buitenlandse betrekkingen, from 1 October 1954 until 1955

Derived functions (2/9)
 • lid afdeling Justitie (Raad van State)
 • lid afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Leidde op 6 september 1948 de Verenigde Vergadering waarin koningin Juliana werd ingehuldigd
 • Verliet in 1948 de voorzitterstoel om het woord te kunnen voeren bij het debat over de voorstellen tot Grondwetsherziening
 • Verliet in december 1949 de voorzitterstoel om het woord te kunnen voeren bij het debat over het wetsvoorstel inzake de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Moest zich tussen eind december 1946 en 19 maart 1947 wegens ziekte laten vervangen als Kamervoorzitter

Private life (3/4)
 • Zat in augustus 1943 enkele weken in Scheveningen gevangen wegens deelneming voor de VDB aan geheim overleg der verboden politieke partijen
 • Vader van J. L. Kranenburg, griffier van de internationale delegaties van de Staten-Generaal.
 • Zijn broer Ferdinand was raadsheer in de Hoge Raad (1927-1940)

Campaign trail
 • Werd in 1929 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg
 • Werd in 1937, 1946 en 1948 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Non-acceptance of political functions
 • minister van Justitie, July 1939 (weigerde benoeming te aanvaarden in vijfde kabinet-Colijn)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • W.M. Peletier, "Kranenburg, Roelof (1880-1956)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 324
 • Wie is dat? 1938, 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.