Mr.Dr. D.A.P.N. Koolen

foto Mr.Dr. D.A.P.N. Koolen
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand katholiek politicus in het interbellum. Was advocaat en administratief rechter en kwam in 1905 in de Tweede Kamer voor het district Grave door oud-minister Harte i te verslaan. Volgde in 1920 de liberaal Fock i op als Kamervoorzitter en trad in die functie tamelijk streng en formeel op. In 1925 opvolger van minister Aalberse i in het kortstondige eerste kabinet-Colijn i. Was een bewonderaar van Colijn. Na zijn kortdurende ministerschap negentien jaar staatsraad. Werd na de breuk in het vierde kabinet-Colijn i in 1939 verrassend formateur, omdat hij anders dan de ministers Romme en Steenberghe een exponent was van de rechtervleugel van de RKSP. Zijn formatiepoging mislukte dan ook. Stond bekend als tamelijk afstandelijk.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1905-1945: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

1.

First names

Dionysius Adrianus Petrus Norbertus

2.

Personal data

Place and date of birth
Rijswijk (Z.H.), 21 January 1871

Place and date of death
Voorschoten, 24 March 1945

Place and date of burial
's-Gravenhage, 28 March 1945 (familiegraf)

3.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1905 until 4 August 1925 (1905-1918 voor het kiesdistrict Grave)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 October 1920 until 5 August 1925
 • minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, from 4 August 1925 until 8 March 1926
 • lid Raad van State, from 1 May 1926 until 24 March 1945 (benoemd bij K.B. van 15 april 1926)

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 15 November 1923 until 24 November 1923 (poging mislukt)
 • kabinetsformateur, from 9 July 1939 until 14 July 1939 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Indische Missievereeniging (tijdens Duitse bezetting)
 • lid financiële commissie, Academie voor Internationaal Recht

Derived functions (2/18)
 • lid afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over financiële aangelegenheden, arbeid, onderwijs en waterstaat

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in september 1918, 1919 en 1920 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst

Private life
Was in 1909 medeoprichter van het Alberdinck Thijm-Genootschap

Campaign trail
 • Werd in 1901 in het kiesdistrict Utrecht II na herstemming verslagen door jhr. J. Röell (ol)
 • Versloeg in 1905 de vroegere afgevaardigde van het district Grave, oud-minister J.J.I. Harte van Tecklenburg (rk), na herstemming
 • Werd in 1909, 1913 en 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

Non-acceptance of political functions
 • lid Raad van State, December 1916
 • lid Tweede Kamer, August 1925 (i.v.m. benoeming tot minister)

Pseudonyms and nicknames
"de Katholieke Colijn" (bijnaam in de pers)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.