H. (Harm) Kolthek

foto H. (Harm) Kolthek
bron: IISG
Source: Parlement.com.

Tussen 1918 en 1922 vertegenwoordiger van de vooroorlogse (revolutionaire) Socialistische Partij in de Tweede Kamer. Was secretaris van het Nationaal Arbeids Secretariaat, de syndicalistische vakbeweging in Nederland. Weigerde zich in de Kamer te houden aan de vertrouwelijkheid van het gesprokene in Kamercommissies. Nadat hij kritiek had geuit op J.W. Kruyt i, zijn collega in de revolutionair-socialistische fractie waarvan hij sinds 1918 deel uitmaakte, werd in februari 1920 de samenwerking verbroken en ging hij verder als eenling. Was ook gemeenteraadslid in Amsterdam en Groningen.

rev.-comm.fractie, SP (voor 1940)
in de periode 1918-1922: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First name

Harm (Harm)

2.

Personal data

Place and date of birth
Westerbroek (gem. Hoogezand, Gr.), 10 April 1872

Place and date of death
Groningen, 19 January 1946

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Socialistische Partij, from 1918
 • Partij Recht en Vrijheid, around 1931

National political party
Revolutionair-socialistische fractie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1918 until 10 February 1920

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 24 June 1922
 • fractievoorzitter SP (eenmansfractie) Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 February 1920 until 24 June 1922
 • lid gemeenteraad van Groningen, from 1 September 1931 until 1 September 1941 (voor partij Recht en Vrijheid)
 • lid Provinciale Staten van Groningen, from 20 April 1935 until 1 September 1941 (voor partij Recht en Vrijheid)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Revolutionair Socialistisch Comité
 • hoofdredacteur "Ons Erfdeel", orgaan van de vereniging recht en vrijheid

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Interpelleerde in 1920 en 1921 minister Van IJsselstein over het rapport van de Crisis-enquêtecommissie inzake het beheer van het Bureau voor Vleesch en Vetten enz.
 • Interpelleerde in 1920 minister Heemskerk over uitsluitingen in het bouwbedrijf

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd in 1919 niet toegelaten als gemeenteraadslid van Amsterdam, omdat hij in Den Haag zou wonen. Dit besluit werd door Gedeputeerde Staten vernietigd. Na beroep van de gemeente bij de Raad van State werd in december 1920 alsnog de toelating bevolen.
 • Trad in februari 1920 uit de revolutionair-socialistische Kamerclub, nadat hij kritiek had geuit op zijn fractiegenoot Kruyt. Hij vond dat Kruyt te weinig als christen-socialist en te veel als communist optrad. Ook de samenwerking met Wijnkoop en Van Ravensteijn was al langer moeizaam.
 • Zijn echtgenote veroorzaakte in 1921 op Prinsjesdag een rel door bij binnenkomst van de koningin in de Ridderzaal te roepen: "Groenendaal moet vrij!" (Groenendaal was een dienstweigeraar die in de gevangenis zat, red.). Zij werd daarop met vijf medestanders uit de zaal verwijderd en opgesloten.

Private life
 • Leed sinds omstreeks 1925 aan een oogaandoening en moest zich in Groningen vestigen, nabij het Academisch Ziekenhuis
 • Zijn vader was fabrieksarbeider

Pseudonyms and nicknames
 • HaKa (pseudoniem)
 • Mephisto (pseudoniem)
 • Malcontent (pseudoniem)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.