Mr. M.J.C.M. Kolkman

foto Mr. M.J.C.M. Kolkman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Invloedrijk, slagvaardig, democratisch gezind katholiek Tweede Kamerlid met een fijnzinnige humor. Voor hij in de politiek ging notaris. Bij zijn intrede in de Tweede Kamer in 1884 één van de weinige volgelingen van Schaepman i, met wie hij ook bevriend was. Financieel specialist en later fractievoorzitter. Als minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk i lukte het hem niet de Tariefwet tot stand te brengen, die tot hogere invoertarieven en meer inkomsten moest leiden. Werd na zijn ministerschap lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en keerde in 1916 terug in de Tweede Kamer. Bleef daarvan tot zijn overlijden nog acht jaar een gerespecteerd lid.

Schaepmaniaan, Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1884-1924: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

Personal data

Place and date of birth
Dordrecht, 9 March 1853

Place and date of death
's-Gravenhage, 19 February 1924

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • R.K. (Rooms-Katholieken)
 • Schaepmanniaan

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 May 1884 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Rheden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 12 February 1908 (voor het kiesdistrict Rheden)
 • voorzitter R.K.-Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 March 1903 until 12 February 1908
 • minister van Financiën, from 12 February 1908 until 29 August 1913
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 7 November 1913 until 19 February 1924 (1913-1919 voor het kiesdistrict Delft)
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, from 7 November 1913 until 19 February 1924
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 January 1916 until 19 February 1924 (1916-1918 voor het kiesdistrict Nijmegen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter commissie van advies inzake het aandeel van gemeenten in de opbrengst der oorlogswinstbelasting, around 1922
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Residentiebode"

Derived functions (2/14)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1921 until January 1922
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from July 1922 until September 1922

Honorary positions
erevoorzitter Katholieke Garde

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was financieel-woordvoerder van de Katholieken in de Tweede Kamer. Sprak verder onder meer over waterstaatszaken en binnenlands bestuur.

Dissenting voting behaviour (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Diende in 1911 een ontwerp-wet Heffing eener inkomstenbelasting in, om daarmee nieuwe uitgaven voor sociale zekerheid en onderwijs te kunnen financieren
 • Diende in 1911 een ontwerp-Tariefwet in, tot beperking van de vrijhandel; het ontwerp werd, mede door obstructie van de oppositie, niet afgehandeld

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1912 samen met minister Colijn een wet tot stand waardoor de artillerie-inrichtingen werden aangewezen als staatsbedrijf
 • Bracht in 1913 de Grootboekwet tot stand. Deze geeft regels voor de Grootboeken der Nationale Schuld, waarin de schulden worden ingeschreven, waarvan op de vervaldagen renten betaalbaar zijn aan de houders van rentebewijzen aan toonder. De wet geeft regels voor het beheer, in- en overschrijving van schulden en over de rentebetaling(en).

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde in 1891 niet tot de ondertekenaars van een manifest van 14 conservatief-katholieke Tweede Kamerleden
 • Medeoprichter van de Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen
 • Werd in september 1905, 1906 en 1907 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst

Private life
 • Zijn latere collega's Bevers, tevens later zijn zwager, en Nelissen waren klasgenoten in Katwijk en jaargenoten in Leiden
 • Zijn broer was gehuwd met een zus van zijn echtgenote
 • Zijn echtgenote, dochter van een arts, kwam uit Emmerik (Dld.)

Anecdotes and citations
 • Toen hij in 1884 met zijn 31 jaar als jongste Kamerlid naast dr. Schaepman kwam te zitten, werd hij door een parlementair journalist omschreven als 'een rekruut naast de generaal'.

Campaign trail (3/9)
 • Versloeg in 1905 K. Eland (ul)
 • Versloeg in 1916 bij een tussentijdse verkiezing in het district Nijmegen L.M. Hermans (sdap)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Binnenlandse Zaken, 1901 (ging niet door vanwege bezwaren van de Nederlandse bisschoppen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.