H.H. (Henri) van Kol

foto H.H. (Henri) van Kol
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Internationaal georiënteerde koloniale woordvoerder uit de beginjaren van de SDAP. Medeoprichter van de SDAP. Was aanvankelijk ingenieur in Nederlands-Indië. Toen Troelstra i in 1901 niet was herkozen, leidde hij de SDAP-fractie. In 1913 behoorde hij tot de voorstanders van regeringsdeelname van de SDAP en achtte hij zichzelf ministeriabel. Bombastisch, emotioneel en hartstochtelijk spreker. Vermogend man wiens heimelijke zakelijke activiteiten in de kolonie Nederlands-Indië op gespannen voet stonden met de idealen van de SDAP. In Nederland de royale sponsor van de socialistische beweging.

SDAP
in de periode 1897-1924: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Henri Hubert (Henri)

Place and date of birth
Eindhoven, 23 May 1852

Place and date of death
Aywaille (België), 22 August 1925

Place and date of burial
Driehuis-Westerveld, 26 August 1925 (gecremeerd)

2.

Party/Movement

Party/Parties
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1894

3.

Main functions and occupations

 • ingenieur staatsdienst te Oost-Java (Nederlands-Indië), from 1876 until 1884
 • ingenieur staatsdienst te Noord- en Midden-Java (Ned.-Indië), from 1886 until 1895 (gepensioneerd)
 • propagandist SDAP, from 1894 until 1897
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 September 1897 until 21 September 1909 (voor het kiesdistrict Enschede)
 • fractievoorzitter SDAP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 September 1901 until 7 December 1902
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1913 until 24 July 1922 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1923 until 26 October 1924

4.

Other positions

 • redacteur "De Nieuwe Tijd"
 • lid bestuur Anti-Opiumbond, around 1914

Derived functions
voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de begrotingen van Suriname en Curaçao 1908 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was koloniaal-woordvoerder van de SDAP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met defensie en buitenlandse zaken.
 • Diende in 1908 een initiatiefvoorstel in dat beoogde iedere concessie tot mijnontginning bij wet te laten regelen. Het voorstel verviel in 1909.
 • Interpelleerde als Eerste Kamerlid op 5 december 1918 minister Van Karnebeek over de pogroms in Gallicië

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Richtte in 1894 samen met elf anderen de SDAP op

Private life (3/10)
 • Woonde sinds 1919 samen met de Japanse weduwe Otawa Tomi
 • Was in 1920 oprichter van de spiritistische vereniging "De Wichelroede"
 • Overleden na van de treeplank van een auto te zijn gevallen, waarbij hij zijn rib kneusde. Een splinter van die rib veroorzaakte later een inwendige bloeding, die hem fataal werd.

Campaign trail (3/8)
 • Werd in 1919 bij de periodieke verkiezing voor een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Friesland met 26 van de 49 stemmen herkozen
 • Werd in 1922 bij de Eerste Kamerverkiezingen in Provinciale Staten van Friesland verslagen door J.J. Croles (arp). Hij kreeg 19 stemmen, tegen 21 voor Croles. Er waren 9 blanco stemmen en 1 ongeldige. Werd ook tegen W. Fransen Jzn. (r.k.), L.W. de Vries (chu) en S. Sijtsma (arp) verslagen met overeenkomstige stemverhoudingen. In het Provinciale Staten van Noord-Holland werd J. Douwes na loting gekozen, nadat de stemming tussen hem en Douwes geen winnaar had opgeleverd.
 • Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Pseudonyms and nicknames
 • Rienzi (pseudoniem in "De Nieuwe Tijd")
 • Astore (pseudoniem in studentenblad)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications (6/9)
 • P. van 't Veer, "Ir. Henri Hubertus van Kol", in: Socialisme en Democratie, Jrg. 13 (1956)
 • P. van Æt Veer, "Het einde van een eeuw. Ir. Henri Hubertus van Kol, 1852-1925", in: "Geen blad voor de mond: Vijf radicalen uit de negentiende eeuw" (1958), 183-217
 • F.G. van Baardewijk, "Kol, Hendrikus Hubertus van (1852-1925)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 347
 • J.M. Welcker, "Kol, Hendrikus Hubertus van", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel VII, 116
 • Tweede Jaarboek voor het democratsich-socialisme
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905, 1913

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
collectie-Van Kol, IISG

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.