P.A. (Piet) Kerstens

foto P.A. (Piet) Kerstens
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Brabantse onderwijzer, die later les gaf in Nederlands-Indië en daar ook politiek actief werd. Maakte in Londen als minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aanvankelijk een doortastende indruk. Kreeg later competentiegeschillen met zijn ambtsgenoten, kwam in conflict met de reders en viel vanwege enkele onbezonnen beleidsdaden in ongenade, vooral bij de koningin. Was verbitterd over zijn ontslag. Na de oorlog Indisch woordvoerder van de KVP in de Eerste Kamer. Groot voorstander van Europese samenwerking.

KVP, RKSP
in de periode 1942-1952: lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Petrus Adrianus (Piet)

2.

Personal data

Place and date of birth
Ginneken (gem. Ginneken en Bavel, N.Br.), 23 August 1896

Place and date of death
's-Gravenhage, 8 October 1958

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • IKP (Indische Katholieke Partij)
 • KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, from 8 January 1942 until 31 May 1944
 • minister van Landbouw en Visserij, from 8 January 1942 until 31 May 1944
 • Indisch regeringscommissaris, ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en directeur onderwijs en eredienst Nederlands-Indië te Londen, from 1944 until 1946
 • hoofdredacteur dagblad "De Tijd", from May 1946 until 1 November 1947
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1946 until 15 July 1952

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Programmaraad, from 1951
 • lid Raad van Toezicht Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg

Derived functions (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 17 March 1948 until 22 June 1948
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 22 July 1948 until 21 September 1948

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Voerde in januari 1947 namens zijn fractie het woord bij de algemene beschouwingen, omdat fractievoorzitter Kropman afwezig was door deelname aan een parlementaire missie naar de West
 • Voerde in 1949 het woord bij het debat over de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Kondigde in 1942 een vaarplicht voor Nederlandse zeelieden af, waardoor alle zeelieden tot 60 jaar verplicht waren te varen (tenzij ontheffing werd aangevraagd).
 • Was in mei 1942 de eerstverantwoordelijke voor het besluit om de Nederlandse koopvaardijvloot te vorderen. Exploitatie van de Nederlandse schepen vond plaats voor rekening van de staat, die daarmee niet alleen lasten (zoals bewapening) droeg, maar ook eventuele baten zou ontvangen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Nam uiteindelijk ontslag vanwege het voornemen van Gerbrandy om een apart ministerie van Scheepvaart in te stellen, waarvan J.M. de Booy de leiding zou krijgen
 • Werd in 1946 op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer gezet in plaats van Welter, die als te conservatief werd beschouwd
 • Kwam in 1947 in conflict met de Raad van Commissarissen van dagblad "De Tijd" vanwege zijn progressieve standpunt over de Indische kwestie

Private life
 • In 1933 werd zijn benoeming tot inspecteur voor het MULO in Nederlands-Indië ingetrokken vanwege een artikel in 'De Maasbode' waarin hij kritiek uitte op het Indische Gouvernement
 • Richtte in 1933 "De Nieuwe Tijd" op, het orgaan van de IKP

Campaign trail
 • Werd in 1946 en 1948 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

Pseudonyms and nicknames
Leugen Piet (bijnaam die koningin Wilhelmina hem in Londen gaf)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.