Jhr.Mr. A.P.C. van Karnebeek

foto Jhr.Mr. A.P.C. van Karnebeek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Onafhankelijke, oud-liberale politicus, die na een diplomatieke en ambtelijke loopbaan Commissaris van de Koning in Zeeland werd en later, in het kabinet-Heemskerk Azn. i, minister van Buitenlandse Zaken. Vanaf 1890 een actief Tweede Kamerlid. Stemde in 1900 als één van de weinige liberalen tegen de ontwerp-Leerplichtwet. Conservatieve edelman, die de komst van socialisten in de Kamer met lede ogen aanschouwde. Had als Kamerlid gezag, omdat hij doorwrochte redevoering hield en uitstekend kon formuleren. Keerde zich in 1913 tegen de vrijzinnige concentratie, omdat hij tegen het algemeen kiesrecht was. Zijn zoon was in het interbellum minister van Buitenlandse Zaken.

oud- of vrije liberalen, Vrij-Liberalen, conservatief-liberaal
in de periode 1879-1913: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Abraham Pieter Cornelis

Place and date of birth
Amsterdam, 14 September 1836

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 October 1925

2.

Party/Movement

Party/Movement
oud-liberaal, from 1894

Party/Parties
Bond van Vrije Liberalen, from 1906 (bleef zich onafhankelijk opstellen)

3.

Main functions and occupations

 • chef Kabinet van de minister (rang bij K.B. 8 december 1874: minister-resident), ministerie van Buitenlandse Zaken, from 1 April 1871 until February 1876
 • minister-resident te Stockholm, tevens geaccrediteerd bij het Hof van Denemarken, from 27 February 1876 until 1 October 1879
 • Commissaris des Konings in Zeeland, from 1 October 1879 until 16 June 1884 (benoemd bij K.B. van 15 september 1879)
 • ambteloos te 's-Gravenhage, from 16 June 1884 until 1 November 1885
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 1 November 1885 until 21 April 1888
 • ambteloos, from 21 April 1888 until 3 March 1891
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 March 1891 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 June 1894 until 16 September 1913 (1894-1897 voor het kiesdistrict Utrecht, 1897-1913 voor het kiesdistrict Utrecht I)

Formal job title
 • minister van staat, from 1 May 1909 until 9 October 1925

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter Carnegie-stichting, from 1911 until 28 April 1923
 • lid Permanent Hof van Arbitrage, from 1 January 1914 until 1 January 1920

Derived functions (2/10)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1912 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor de koloniale begrotingen 1913 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in de Tweede Kamer het woord over uiteenlopende zaken, zoals over buitenlandse zaken, Indische zaken, landbouw en bij de behandeling van wetsvoorstellen inzake het Kiesrecht, de financiële verhouding tussen rijk en gemeente en persoonlijke dienstplicht

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • In 1887 verwierp de Tweede Kamer een door hem en minister Bloem verdedigd wetsvoorstel tot goedkeuring van een overeenkomst met België over het tegengaan van smokkel

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Keerde zich in 1905 met Blooker en Van der Vlugt in de Vrij-liberale fractie tegen steun aan vorming van een liberaal parlementair minderheidskabinet
 • Speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het Vredespaleis en werd geëerd met de Van Karnebeekbron aan de Oude Scheveningsweg

Private life (3/5)
 • Zijn moeder was de weduwe van de bankier Abraham van Eeghen (1786-1818)
 • Zijn vader was adjudant van koning Willem II en Willem III
 • Zijn begrafenis werd bijgewoond door prins Hendrik

Campaign trail (3/9)
 • Versloeg in 1901 A.W.F. Idenburg (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1905 jhr. G.C. von Weiler (chp) na herstemming
 • Versloeg in 1909 H.J.H. baron van Boetzelaer (chu) na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications (6/7)
 • F.A.C. van Lynden van Sandenburg, "Le jonkheer A.P.C. van Karnebeek", in: Grotius annuaire internationale pour l'année 1924
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
 • J. Woltring, "Karnebeek, jhr. Abraham Pieter Cornelis van (1836-1925)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 285
 • "Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland van 1871 tot 1898"
 • "Het Vaderland", 9 okt. 1925
 • artikel in "Eigen Haard", 51 (1925)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.