M.A.F.H. Hoffmann

foto M.A.F.H. Hoffmann
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Telg uit een Rotterdamse koopmansfamilie. Was net als zijn vader firmant van een ijzerhandel en directeur van een verzekeringsmaatschappij. Behoorde zowel voor als na 1848 tot de conservatievere leden van het parlement, al was hij tot 1848 wel kritisch over het financiële beleid. Stemde als Eerste Kamerlid tegen belangrijke wetsvoorstellen van het kabinet-Thorbecke i zoals de ontwerp-Kieswet en ontwerp-Provinciale Wet. Werd, mede doordat Groen van Prinsterer i een zwager van hem was, soms wel tot de antirevolutionairen gerekend. Ook Eerste Kamervoorzitter Philipse i was een zwager van hem. In Den Haag behorend tot de rijke Waals hervormde elite.

conservatief (protestants), financiële oppositie, behoudend (vóór 1848)
in de periode 1844-1873: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Mari Aert Frederic Henri

Place and date of birth
Rotterdam, 5 April 1795

Place and date of death
's-Gravenhage, 3 February 1874

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • 'financiële' oppostitie (kritisch over de financiële politiek en het handelsbeleid)
 • conservatief, verwant aan de antirevolutionairen (na 1848)

3.

Main functions and occupations

 • firmant ijzerhandel "Johan Frederic Hoffmann en Zoonen" te Rotterdam, from 1825
 • firmant ijzerhandel "Hoffmann en Doorepaal" te Rotterdam, until 1853
 • lid Provinciale Staten van Holland, from 2 July 1839 until 22 December 1840 (voor de steden, Rotterdam)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 22 December 1840 until 22 October 1844 (voor de steden, Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 October 1844 until 13 February 1849 (voor Zuid-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor Zuid-Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 20 September 1852 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 July 1853 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 February 1868 until 8 December 1873 (voor het kiesdistrict Gouda)

4.

Other positions

 • directeur Maatschappij van Assurantie te Rotterdam
 • lid bestuur Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Aanmoediging van den Tuinbouw te Leiden, around 1857

Derived functions (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from August 1849 until December 1849
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1855 until May 1855

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/19)
 • Stemde in 1866 tegen de motie-Keuchenius, waarin afkeuring werd uitgesproken over het vertrek van minister Mijer vanwege diens benoeming tot Gouverneur-Generaal
 • Stemde in 1867 vóór de begroting van Buitenlandse Zaken
 • Stemde in 1868 tegen de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Leidde in de jaren 1869-1873 als oudste lid in jaren de eerste vergadering van de Tweede Kamer na opening van een nieuwe zittingsperiode
 • Nam in december 1873 ontslag als Kamerlid vanwege zijn hoge leeftijd (77 jaar)

Campaign trail (3/10)
 • Versloeg in 1866 jhr. W.Th. Gevers Deynoot (lib.)
 • Werd bij de algemene verkiezingen in 1866 en 1868 samen met W.M. de Brauw gekozen. Zij versloegen onder anderen de liberalen Van Bosse en Gevers Deynoot.
 • Versloeg in 1871 bij de periodieke verkiezingen J.B.L. Wentholt (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Maureen Callahan, "The harbor barons: political and commercial elites and the development of the port of Rotterdam, 1824-1892", Vol. 2 (Ann Arbor 1986) 084
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 238
 • Ned. Patriciaat, 1926

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.