Mr. G. (Gijs) van Hall

foto Mr. G. (Gijs) van Hall
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

PvdA-magistraat en senator uit een voorname Amsterdamse bankiersfamilie. Speelde in de oorlog met zijn broer Walraven een belangrijke rol bij de financiering van het verzet. Volgde in 1957 de populaire d'Ailly i op als burgemeester van Amsterdam. Maakte zich onder meer sterk voor toevoeging van het Bijlmermeergebied aan Amsterdam. Wist in de roerige jaren zestig niet goed om te gaan met de gezagsproblemen die ontstonden door het optreden van Provo. Na het rumoer rond het huwelijk van prinses Beatrix en de bouwvakkersrellen in 1966 werd hij begin 1967 eervol ontslagen. Gold als een regent-oude-stijl met hart voor de stad, die tamelijk afstandelijk optrad. In de Eerste Kamer woordvoerder financiën van zijn fractie.

PvdA
in de periode 1956-1971: lid Eerste Kamer, burgemeester van Amsterdam

1.

First name

Gijsbert (Gijs)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 21 April 1904

Place and date of death
Amsterdam, 22 May 1977

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (tot 1946)

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • directeur Amsterdam Trusteekantoor N.V., from 1931 until October 1948
 • directeur bank "Labouchère en Co.", from 15 October 1948 until 1 February 1957
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 31 July 1956 until 10 May 1971
 • burgemeester van Amsterdam, from 1 February 1957 until 1 July 1967 (benoemd bij K.B. van 31 december 1956; eervol ontslag bij K.B. van 13 mei 1967)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Nederlands centrum voor huisvesting bejaarden, around 1969
 • lid commissie ter opvolging van de CORVO (Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd), around 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder financiën en economische zaken van de PvdA-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Had een slechte verhouding met de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, H.J. van der Molen, waarvan de onderlinge communicatie sterk te lijden had
 • Zijn functioneren was onder andere het onderwerp van de door de regering in 1966 ingestelde commissie-Enschede
 • Werd op 13 mei 1967, enkele dagen voor openbaarmaking van het rapport van de commissie-Enschede, door minister Beernink op eervolle wijze ontslagen als burgemeester van Amsterdam, vanwege de kritiek op zijn leiding van de politie bij de ordehandhaving en het afgenomen vertrouwen in de gezagshandhaving. Hij had, naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Enschede van het kabinet de keuze gekregen tussen zelf ontslag nemen of ontslagen worden. Hij weigerde het eerste, omdat hij openbaarmaking van het rapport van de commissie wilde afwachten. Daarin werd hij gesteund door de wethouders.

Private life
 • Speelde samen met zijn broer Walraven (Wally) een belangrijke rol bij de financiering van het verzet tijdens de oorlog. Zijn broer leidde het Nationaal Steunfonds, dat uitgroeide tot een landelijke organisatie die financiële steun gaf aan verzetsgroepen, onderduikers en stakers, en aan personen die door ontslag zonder inkomsten waren geraakt.
 • Aangetrouwde neef van de dichter Martinus Nijhoff

Campaign trail
 • Werd in 1956, 1960, 1963 en 1966 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.