Mr. A.J. (Arnold) d' Ailly

foto Mr. A.J. (Arnold) d' Ailly
bron: stadsarchief Amsterdam
Source: Parlement.com.

Zeer populaire burgemeester van Amsterdam, die aan zijn vele buitenlandse reizen de bijnaam 'de vliegende burgemeester' te danken had. Hoffelijke, joviale en soepele figuur, die eerste burger was in de eerste naoorlogse periode. Beheerde zelf de havenportefeuille en zette zich onder meer in voor herstel en uitbreiding van Schiphol en nieuwbouwprojecten als Bos en Lommer, Geuzenveld en Slotermeer. Was afkomstig uit de bankwereld en keerde daarin ook terug na zijn aftreden. Had in de oorlog een belangrijke rol gespeeld bij de financiering van het verzet.

in de periode 1946-1956: burgemeester van Amsterdam

1.

First names

Arnold Jan (Arnold)

2.

Personal data

Place and date of birth
Franeker, 6 February 1902

Place and date of death
Amsterdam, 24 November 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from March 1946 until January 1951

4.

Main functions and occupations

 • directeur N.V. "De Nederlandsche Bank", from 1 November 1945 until 1 October 1946
 • burgemeester van Amsterdam, from 23 September 1946 until 1 January 1957 (eervol ontslag bij K.B. van 18 december 1956)
 • directeur N.V. Nationale Handelsbank, from 1 February 1957 until 2 February 1960

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter bestuur Stichting Radio Nederland Wereldomroep, around 1958
 • lid Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914 en van de Commissie van Advies in beurszaken, around 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Hij verliet in 1951 de PvdA vanwege het conflict rond Van der Goes van Naters. De PvdA-top was nadien ontstemd dat een niet-PvdA'er burgemeester van Amsterdam was.
 • Werd in 1951 benoemd tot lid van een (eventuele) Raad van Voogdij over Beatrix voor het geval koningin Juliana zou overlijden voordat Beatrix 18 jaar was
 • Bij zijn aftreden als burgemeester speelde het uitkomen van een buitenechtelijke affaire mee

Private life
 • Zijn vader was huisarts in Doesburg (1905-1925)
 • Zijn tweede echtgenote was een kleindochter van W.S.J. van Waterschoot van der Gracht, Eerste Kamerlid

Anecdotes and citations
 • Stond bekend om zijn eenvoud. Als burgemeester gaf hij 'straatjochies' wel eens een lift in zijn auto.

Non-acceptance of political functions
 • minister van FinanciĆ«n, May 1945 (geweigerd)

Pseudonyms and nicknames
"de vliegende burgemeester" (vanwege de vele buitenlandse reizen die hij als burgemeester maakte)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.