F.J. (Frans) Goedhart

foto F.J. (Frans) Goedhart
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Linkse journalist, die voorman in het verzet was en na de oorlog buitenland-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Schreef tijdens de Bezetting onder het pseudoniem 'Pieter 't Hoen' in verzetskranten (met name Het Parool). Was als PvdA-Kamerlid tegenstander van de Indië-politiek van de kabinetten-Drees, maar werd na een bezoek aan Indonesië in 1952 een even felle opponent van het Soekarno-regime. Met De Kadt i in de jaren vijftig de meest uitgesproken anticommunist in de PvdA-Tweede Kamerfractie. Keerde zich eind jaren zestig tegen de in zijn ogen te anti-Amerikaanse koers van de PvdA en verliet in 1970 zijn partij. Eén van de grondleggers van DS'70 i.

partijloos, PvdA, groep-Goedhart (ex-PvdA)
in de periode 1945-1971: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Frans Johannes (Frans)

Place and date of birth
Amsterdam, 25 January 1904

Place and date of death
Amsterdam, 3 March 1990

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CPH (Communistische Partij Holland), until 1934 (geroyeerd)
 • partijloos, from 1934 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946 until 14 May 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), from May 1970

National political party
groep-Goedhart, from 14 May 1970 until 10 May 1971

3.

Main functions and occupations

 • redacteur binnenland, dagblad "De Tribune", from 1932 until 4 October 1934
 • correspondent Belgische sociaal-democratisch dagblad "Vooruit", from 1938
 • uitgever illegale blad "Het Parool", from January 1941 until 1945
 • waarnemend hoofdredacteur dagblad "Het Parool", from May 1945 until 1 September 1945
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1945 until 4 June 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 October 1946 until 10 May 1971
 • fractievoorzitter Groep-Goedhart, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 May 1970 until 10 May 1971

Internment
 • gevangenschap strafgevangenis te Scheveningen, from 18 January 1942 until 23 December 1942
 • geïnterneerd polizeiliches durchgangslager te Amersfoort, from 23 December 1942 until 1 February 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Vught, from 1 February 1943 until 2 August 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Stichting "Het Parool", from 1956 until 27 January 1970
 • lid commissie van advies inzake het vrijwilligersleger (commissie-Van Rijckevorsel), from October 1971 until March 1972

Derived functions (2/4)
 • lid Nederlandse delegatie naar de Tweede Conferentie van parlementsleden uit de NAVO-landen, from 19 November 1956 until 23 November 1956
 • lid vaste commissie voor Nederlands Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1959 until September 1962

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met buitenlandse zaken en defensie
 • Voerde in december 1946 namens zijn fractie het woord in het debat over het Akkoord van Linggadjati
 • Interpelleerde op 20 juli 1951 de ministers Mulderije en Teulings over de activiteiten van de Stichting 'Door de Eeuwen Trouw'

Dissenting voting behaviour (0/13)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Was voorstander van een nationale omroep
 • Keerde zich tegen de samenwerking van PvdA met PPR en PSP in het PAK (Progressief Akkoord)
 • Trad in mei 1970 uit de PvdA vanwege de volgens hem te radicale koers en de buitenlandse politiek. Voerde bij een Kamerdebat over de uitbreiding van de Vietnamoorlog naar Cambodja het woord buiten verantwoordelijkheid van zijn fractie. Keerde zich tegen de afkeuring van de PvdA-fractie van de Amerikaanse Vietnam-politiek. Stemde met Schuitemaker, anders dan de overgrote meerderheid van de PvdA-fractie, tegen een motie-Van der Spek over terugtrekking van Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen uit Cambodja en stopzetting van de bombardementen op Noord-Vietnam.

Private life
 • Was actief in het verzet. Gaf op 25 juli 1940 de eerste "Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen" uit.
 • Werd op 18 januari 1942 samen met dr. Wiardi Beckman op het Scheveningse strand gegrepen bij een poging om naar Engeland uit te wijken en werd ter dood veroordeeld, maar wist op 2 augustus 1943 te ontsnappen uit het kamp Vught vóór de voltrekking van het vonnis.
 • Zijn vader overleed toen hij zes jaar was; verbleef in diverse weeshuizen

Pseudonyms and nicknames
Pieter 't Hoen (pseudoniem in het verzet)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • M. de Keizer, "Goedhart, Frans Johannes", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel VIII, 50
 • M. de Keizer, "Van verzet naar Koude Oorlog; de socialistische politicus/publicist Frans Goedhart en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd", in: "Politiek en Cultuur" (febr. 1994), 37-42
 • M. de Keizer, "'Mission impossible'. De bemiddelaarsrol van Frans Goedhart in het Nederlands-Indonesische conflict 1945-1947", in: BMGN, 1995, 380-392
 • M. de Keizer, "Frans Goedhart, journalist en politicus, 1904-1990" (2012)
 • "Goedhart, oprichter Het Parool, overleden", Trouw, 8 maart 1990

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

archivalia
archief-F.J. Goedhart, Nationaal Archief

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.