Drs. H.M. (Huub) Franssen

foto Drs. H.M. (Huub) Franssen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Ethische hervormde socialist (christen-socialist) met grote kennis van het recht en de financiën der gemeenten. Was gemeente- en provincieambtenaar en chef van het kabinet van de CdK i in Assen. In 1956 Tweede Kamerlid. Serieus en hardwerkend Kamerlid, dat zich behalve met het binnenlands bestuur (kiesrecht, Grondwet) en financiën lagere overheden ook bezighield met maatschappelijk werk, ontwikkelingssamenwerking en koninkrijksaangelegenheden. Verzette zich in de jaren zestig en zeventig met een kleine minderheid in de PvdA-fractie consequent tegen het lidmaatschap van de NAVO en tegen kernbewapening. Pleitte in 1969 op het PvdA-congres voor uittreding van Nederland uit de NAVO. Was na 1977 nog enige tijd waarnemend burgemeester.

PvdA
in de periode 1956-1977: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Hubertus Martinus (Huub)

Changes in name or title
Dr. H.M. Franssen, from 22 December 1981 (na promotie in de rechtsgeleerdheid)

Place and date of birth
Amersfoort, 9 August 1916

Place and date of death
Assen, 3 August 2003

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from May 1945 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • chef afdeling toezicht gemeentelijke financiën (rang: hoofdadministrateur), Provinciale Griffie te Assen, from May 1950 until 1 September 1951
 • chef Kabinet van de Commissaris van de Koningin te Assen, from 1 September 1951 until October 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 October 1956 until 8 June 1977
 • lid gemeenteraad van Assen, from 2 September 1958 until 6 September 1966
 • waarnemend burgemeester van Smilde, from 16 November 1977 until 16 August 1978
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, from 7 June 1978 until December 1979

Internment
 • gevangenschap te Amersfoort
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from July 1942 until December 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Buitengewone Pensioenraad, from 1 June 1985
 • voorzitter onderzoekscommissie Gemeentelijke Kredietbank Groningen

Derived functions (2/20)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet openbaarheid van bestuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 June 1975 until February 1977
 • voorzitter bijzondere commissie inzake de positie van Zuid-Molukkers (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 1976 until 8 June 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/11)
 • Bracht in 1974 samen met Ferdinand Fiévez (KVP) een initiatiefwet tot stand inzake een grenswijziging tussen Deventer en Diepenveen. Hierdoor bleef Diepenveen als zelfstandige gemeente bestaan en ging slechts een gedeelte van die gemeente over naar Deventer. (12.502)
 • Was in 1975 woordvoerder bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname
 • Bracht in 1976 samen met Hein Roethof en Ed van Thijn in het kader van de Grondwetsherziening een nota uit over individuele werknemersrechten (13.873)

Dissenting voting behaviour (0/15)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Fel tegenstander van het Nieuw-Guineabeleid van het kabinet-De Quay
 • Pleitte op 25 november 1967 op het PvdA-congres voor het uit de NAVO treden van Nederland. Kreeg hiervoor een staande ovatie, maar een door hem en Han Lammers ingediende motie hierover werd met 2109 tegen 604 stemmen verworpen.
 • Was in 1971 kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA, maar werd verslagen door André van der Louw (9638 tegen 1611 stemmen)

Private life (3/4)
 • Een jongere broer van hem overleed in 1939 op 13-jarige leeftijd en een andere jongere broer sneuvelde in 1942 in de Slag om de Javazee
 • Weigerde in 1969 een koninklijke onderscheiding
 • Zijn ouders waren antirevolutionair

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • F. Heddema, "Huub Franssen: een strijdlustig kamerlid met lange adem", in "Binnenlands Bestuur", 1999, 50
 • G. Visscher, "Kamerlid met karakter én kenner van de Kamer", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

archivalia
archief-H.M. Franssen, IISG

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.