Mr. W.H. Dullert

foto Mr. W.H. Dullert
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Liberaal Tweede Kamerlid en Kamervoorzitter. Advocaat in Arnhem. Volbloed Thorbeckiaan. Als Kamerlid kundig jurist en waterstaatsdeskundige met een welluidende stem, die vaak als rapporteur over wetsvoorstellen optrad. Vanaf 1869 twaalf jaar Tweede Kamervoorzitter, nadat hij in 1868 door loting naast dat voorzitterschap had gegrepen. Stond bekend als een soepele, onpartijdige voorzitter, al kon hij nieuwkomers wel eens de maat nemen. Rijke vrijgezel, bij wie geestverwanten vaak over de vloer kwamen en die als voorzitter na de jaarlijkse begrotingsbehandeling diners aanbood aan zijn medeleden en de ministers.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1849-1881: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

1.

First names

Willem Hendrik

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 27 June 1817

Place and date of death
Arnhem, 24 February 1881

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Zutphen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict Zutphen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1854 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Zutphen)
 • lid gemeenteraad van Arnhem, from November 1857 until 24 February 1881
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 December 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Groningen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 February 1868 until 24 February 1881 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 September 1869 until 24 February 1881

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • heemraad waterschap "Arnhemsche en Velpsche broek", around 1874 and still in 1879
 • deken Orde van Advocaten te Arnhem

Derived functions (2/23)
 • voorzitter Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1869 until 24 February 1881
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1869 until 24 February 1881

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
 • Stemde op 23 maart 1868 vóór de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest
 • Behoorde in 1880 tot de 14 leden die tegen de toelating van Schaepman als Kamerlid waren

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Werd in 1869 als eerste op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst, nadat de zittende voorzitter Van Reenen kort tevoren zijn ontslag had genomen.
 • Verliet als Kamervoorzitter zelden zijn voorzittersstoel
 • Wees meerdere malen een hem aangeboden ministersportefeuille af

Private life (3/5)
 • Zijn begrafenis in Arnhem trok duizenden belangstellenden
 • Na zijn dood werd de Dullertsstichting opgericht. De stichting draagt zorg voor het beheer van het omvangrijke vermogen dat hij na zijn dood naliet (Als vrijgezel had hij geen erfgenamen). Uit dat vermogen worden elk jaar giften verstrekt aan die ingezetenen van Arnhem en omstreken 'die op grond van hun financiële en maatschappelijke omstandigheden voor begunstiging in aanmerking komen'.
 • Zijn vader was lid van de stedelijke raad van Arnhem

Campaign trail (3/13)
 • Versloeg in 1869 jhr. J.W. van Loon (a.r.)
 • Werd in 1873 in de districten Arnhem en Deventer gekozen en nam zitting voor Arnhem. Versloeg in Deventer A. baron Schimmelpenninck van der Oye (a.r.) en in Arnhem H.A. ridder van Rappard (cons.) en L.W.Ch. Keuchenius (a.r.).
 • Versloeg in 1877 A.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (a.r.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.