I.Th. Ter Bruggen Hugenholtz

foto I.Th. Ter Bruggen Hugenholtz
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Friese marineofficier en marinespecialist van de Thorbeckiaanse liberalen. Thorbecke i wilde hem in 1849 in zijn kabinet opnemen als minister van Marine, maar koning Willem III verhinderde dit. Sprak in de Kamer veelvuldig met name over marine-aangelegenheden, maar kon ook op andere terreinen fel van leer trekken tegen conservatieven. Later lid van de Raad van State.

Thorbeckiaan
in de periode 1849-1871: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Isaäc Theodorus

Place and date of birth
IJsselstein (Utr.), 28 May 1801

Place and date of death
's-Gravenhage, 25 January 1871

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

3.

Main functions and occupations

 • zakenman te Dokkum, from 1841 (in firma van zwagers)
 • lid stedelijke raad (vanaf oktober 1851 gemeenteraad) van Dokkum, from 3 October 1846
 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 1 June 1847 until February 1849 (voor de steden, Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 June 1853 until 1 February 1865 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Raad van State, from 1 March 1865 until 15 January 1871 (benoemd bij K.B. van 1 februari 1865)

Military rank (officer)
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, from 1826 until 4 April 1834
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, from 5 April 1834 until 1841 (eervol ontslag)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Derived functions (2/7)
 • lid afdeling Financiën (Raad van State)
 • lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Behoorde in 1854 tot de 19 leden die tegen het wetsvoorstel tot vaststelling van het reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië stemden
 • Stemde in 1860 tegen de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat
 • Op zijn voorstel werd op 21 december 1861 als blijk van wantrouwen in het kabinetsbeleid de begroting 'Onvoorziene Uitgaven' met de helft verminderd. Dit voorstel werd met 37 tegen 25 stemmen aangenomen. Het kabinet diende hierna zijn ontslag in.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Thorbecke wilde hem in 1849 tot minister van Marine benoemen, maar koning Willem III blokkeerde dit
 • Vond dat bij de opbouw van de vloot alleen de verdediging van Nederland en van de koloniën leidraad dienden te zijn en verzette zich tegen ambitieuzere plannen

Private life
 • Verwierf de Militaire Willemsorde tijdens de gevechten in Zeeland in 1830
 • Huisvriend van de familie Thorbecke

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1853 bij de algemene verkiezingen jhr. D. de Blocq van Haersma de With met 78 stemmen verschil
 • Versloeg in 1854 bij de periodieke verkiezingen W.W. Kutsch
 • Werd in 1858 en 1862 met respectievelijk 78,5 en 80 procent van de stemmen gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 428

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.