Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30218 - Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie; Koninklijke boodschap  
Document date 01-09-2005
Publication date 12-03-2009
Nummer KST89378
Reference 30218, nr. 1
From Beatrix (BE)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

30 218

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 1 september 2005

Beatrix

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.