A.H.A. (Antoine) Arts

foto A.H.A. (Antoine) Arts
bron: Gemeentearchief Tilburg
Source: Parlement.com.

Sociaal voelend katholiek Tweede Kamerlid uit Tilburg uit de eerste decennia van de twintigste eeuw. Vocht als luitenant der Zouaven (pauselijke vrijwilligers) in 1870 mee in de kerkelijke staat mee tegen de Garibaldisten. Dat had sterke invloed op zijn verdere loopbaan. Werd journalist en hoofdredacteur van de Nieuwe Tilburgse Courant. Werd gekozen als onafhankelijk lid, maar sloot zich aan bij de Katholieke Kamerclub. In Tilburg een gewaardeerd Kamerlid, maar hij verloor na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging zijn zetel omdat zijn partij hem te oud vond. Kwam bij de verkiezingen van 1922 met een eigen lijst, waarop verder alleen zijn zoon Pius i stond. Die zoon werd in 1925 Tweede Kamerlid.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1901-1922: lid Tweede Kamer

1.

First names

Antonius Henricus Arnoldus (Antoine)

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 20 April 1845

Place and date of death
Tilburg, 31 March 1926

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until July 1922
 • Lijst-Arts, July 1922 (Tweede Kamerverkiezingen)
 • RKVP (Rooms-Katholieke Volkspartij), from December 1922

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Tilburg, from 15 February 1897 until 7 September 1897
 • lid gemeenteraad van Tilburg, from 3 September 1901 until 7 October 1913 (gekozen in het district Tilburg-Heuvel)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 December 1901 until 24 July 1922 (in 1901-1918 voor het kiesdistrict Tilburg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • secretaris Sint Bonifaciusbond, de Nederlandsche Zouavenbond, from 12 August 1876
 • lid Raad van Toezicht Algemeene Nederlandsche Zouaven-Bond, from 1894

Derived functions (2/5)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1920 until September 1920
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1921 until February 1922

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over waterstaat, justitie, militaire zaken, arbeid en financiën

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Kwam in 1922 niet meer op de verkiezingslijst van de RKSP, zgn. omdat hij te oud zou zijn. In werkelijkheid was hij eruit gewerkt door het bestuur.
 • Was in 1922 lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Op de lijst stond naast zijn eigen naam alleen die van zijn zoon.

Private life (3/5)
 • Werd op 25 februari 1896 tot lid van de gemeenteraad van Tilburg gekozen, maar werd op grond van zijn statenloosheid geschrapt van de kiezerslijst. Hij diende niet zijn geloofsbrieven in.
 • Liet zich op 2 januari 1897 (opnieuw) tot Nederlander naturaliseren
 • Na zijn hernaturalisatie werd hij alsnog tot raadslid gekozen

Campaign trail (3/7)
 • Versloeg in 1909 H. Spiekman (sdap)
 • Versloeg in 1913 J. van Rijzewijk (r.k.)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.