We bereiken de 2% NAVO-norm!

Source: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, published on Tuesday, June 18 2024.

Dit jaar bereikt Nederland de langverwachte NAVO-norm van 2% van het bbp en dat is een grote stap! In een onrustige wereld is onze krijgsmacht onmisbaar voor onze veiligheid. Daarom hebben we afgelopen jaren fors geïnvesteerd in defensie.

Die investeringen willen we blijven volhouden door de NAVO-norm wettelijk vast te leggen, zodat toekomstige kabinetten niet zomaar kunnen bezuinigen op defensie. Dit is een cruciale stap om de Nederlandse krijgsmacht nu én in de toekomst op peil te houden.

Nederland voldoet aan de 2% NAVO-norm! 💪 Maar er is nog veel te doen.

De dreiging om ons heen neemt toe. Daarom moeten we blijven investeren in onze krijgsmacht.

Zodat we Nederland veilig en vrij kunnen houden. 👇https://t.co/LgPP3t8EQa

— VVD (@VVD) June 18, 2024

Met het hoofdlijnenakkoord zetten we stappen om onze Europese defensie-industrie te versterken. Zo kunnen we zelf materieel en munitie produceren en zijn we niet afhankelijk van andere landen voor onze veiligheid in crisistijden.

Ook gaan we aan de slag met betere arbeidsvoorwaarden, huisvesting voor militairen en goede veteranenzorg. Deze maatregelen moeten bijdragen aan het oplossen van personeelstekorten bij defensie.

Defensie moet naast geld, ook ruimte krijgen voor oefenterreinen, munitieopslag en huisvesting. Langdurige procedures over zaken als geluidsoverlast lijken noodzakelijke uitbreiding van defensie te blokkeren. Die decadente houding kunnen we ons niet veroorloven. Want langdurige procedures zorgen ervoor dat onze militairen niet kunnen trainen en voorbereiden op potentiële conflicten.

Voor ons is het helder: een sterke defensie is van levensbelang voor onze veiligheid en vrijheid. Daarom blijven we ons op allerlei manieren inzetten om onze krijgsmacht te versterken.

To be continued.