CDA stemt in met toetreding Europarlementariërs NSC en BBB tot EVP-fractie

Source: Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, published on Tuesday, June 18 2024.

Het CDA stemt, na een stevig gesprek, in met de toetreding van de Europarlementariërs van NSC en BBB tot de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Samenwerking binnen de EVP kan alleen met partijen die uitgesproken pro-Europees, pro-rechtstaat en pro-Oekraïne zijn. Op deze basis heeft het CDA samen met de EVP campagne gevoerd en een goed verkiezingsresultaat behaald. In de gesprekken is duidelijk geworden dat de Europarlementariërs van NSC en BBB zich committeren aan deze uitgangspunten. Ze onderschrijven ook het politieke programma van de EVP. Daarin staat vastgelegd de steun aan Oekraïne voort te zetten, de klimaatdoelen van Parijs te halen en grip op migratie te krijgen via Europese samenwerking. Op basis hiervan zien het CDA en de EVP voldoende basis om samen te werken in het belang van Nederland en Europa. Manfred Weber: “I am pleased that NSC and BBB have endorsed the party programme of the EPP and its members. The EPP is committed to building a stronger and safer Europe. We can only reach those goals if we work together in the biggest political family in Europe. Together with our Dutch colleagues, we will continue on this path.” Tom Berendsen: “De EVP en het CDA werken aan een fatsoenlijk Europa. Alle leden van de EVP-familie zijn anders, maar je moet wel aan dezelfde kant van het touw trekken als het gaat om veiligheid, de rechtstaat of migratie. Zowel NSC als BBB hebben aangegeven samen te willen werken in het belang van Nederland.” Het CDA is een van de oprichters van de Europese Volkspartij (EVP), de grootse fractie in het Europees Parlement. In het verleden hebben meerdere Nederlandse partijen (CU en 50+) onderdak gezocht bij de EVP. In de afgelopen periode hebben BBB en NSC aangegeven ook onderdeel te willen worden van de EVP. De Europarlementariërs van NSC en BBB worden onderdeel van de fractie in het Europees Parlement maar de partijen worden geen lid van de EVP. Het CDA blijft daarmee de enige Nederlandse lid-partij binnen de EVP.