Onze kandidaat-bewindspersonen

Source: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, published on Friday, June 14 2024.

De kandidaat-ministers en staatssecretarissen van de VVD die voor jou aan de slag gaan voor een veilig en welvarend Nederland.

DEN HAAG - Een leeg bordes bij Paleis Huis ten Bosch in aanloop naar de kabinetspresentatie. ANP ROBIN UTRECHT

Vicepremier en minister van Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans

Sophie Hermans (1981) is geboren in Nijmegen en groeide op in Zwolle en Friesland. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna bij een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Sophie begon haar carrière in de politiek achter de schermen. In 2017 maakte zij de overstap naar een actieve rol in de politiek en werd ze gekozen als Tweede Kamerlid. In januari 2022 werd Sophie fractievoorzitter.

In het nieuwe kabinet gaat Sophie aan de slag als minister van Klimaat en Groene Groei én vicepremier.

Minister van Financiën: Eelco Heinen

Eelco Heinen (1981) is geboren in Laren en groeide op in Huizen. Na zijn studies macro-economie en internationale betrekkingen werkte hij onder andere bij het ministerie van Financiën. Later ging hij aan de slag bij de Tweede Kamerfractie van de VVD als hoofd beleid en politiek secretaris. In 2021 werd Eelco Kamerlid voor de VVD.

Als minister van Financiën in het nieuwe kabinet gaat hij zich inzetten voor een sterke economie en gezonde overheidsfinanciën.

Minister van Justitie en Veiligheid: David van Weel

David van Weel (1976) komt oorspronkelijk uit Rotterdam, Zuid-Holland. Na het afronden van de middelbare school begon hij zijn opleiding bij de Koninklijke Marine en studeerde daarna geschiedenis in Amsterdam. Na verschillende functies binnen Defensie, werd hij raadsadviseur op het ministerie van Algemene Zaken. In 2020 maakte hij de overstap naar de NAVO, waar hij assistent van de secretaris-generaal werd.

David gaat in het nieuwe kabinet aan de slag als minister van Justitie en Veiligheid.

Minister van Defensie: Ruben Brekelmans

Ruben Brekelmans (1986) is opgegroeid in Kaatsheuvel, Noord-Brabant. Na zijn studie economie en bestuurskunde werkte hij als adviseur en projectleider bij een internationaal adviesbedrijf. Later ging hij aan de slag als programmadirecteur bij de ministeries van Justitie & Veiligheid en Financiën. Ook werkte hij als politiek assistent van de staatssecretaris Asiel en Migratie. In 2021 werd Ruben Kamerlid voor de VVD.

Als minister van Defensie in het nieuwe kabinet gaat hij zich inzetten om Nederland vrij en veilig te houden.

Staatssecretaris Primair- en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie: Mariëlle Paul

Mariëlle Paul (1966) komt oorspronkelijk uit Geldrop, Noord-Brabant. Na haar studie internationaal recht in Leiden heeft Mariëlle meer dan dertig jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Ze werkte onder andere als internationaal directeur communicatie bij een groot bouwbedrijf. Daarna maakte ze de overstap naar de politiek en werd in 2021 Tweede Kamerlid, later werd ze demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Ze gaat in het nieuwe kabinet aan de slag als staatssecretaris Primair en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie.

Staatssecretaris Participatie en Integratie: Jurgen Nobel

Vincent Karremans (1986) werd geboren in Den Haag en studeerde Financial Economics en Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn studietijd richtte hij een onderneming op om werkzoekenden in contact te brengen met bedrijven en organisaties. In 2018 werd hij gemeenteraadslid voor de VVD in de gemeente Rotterdam. Sinds 2021 is Vincent daar wethouder op onder andere handhaving, buitenruimte en mobiliteit.

Vincent Karremans gaat aan de slag als staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport

Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport: Vincent Karremans

Jurgen Nobel (1989) is geboren en getogen in Hoofddorp. Hij studeerde Business Administration aan de Hogeschool van Amsterdam en rondde in 2016 zijn master Bestuurskunde af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2014 werd Jurgen raadslid voor de VVD Haarlemmermeer waar hij sinds 2018 locoburgemeester en wethouder is voor onder meer financiën, haven- en luchthavenzaken.

Jurgen Nobel gaat in het nieuwe kabinet aan de slag als staatssecretaris Participatie en Integratie.