Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36159 - Toevoegen van een derde lijst in Opiumwet

Friday, June 14 2024

Bij wetsvoorstel 36159 - Wijziging Opiumwet i.v.m. het toevoegen van een derde lijst om de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen tegen te gaan is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.

bijlagen