Defensie heeft ruimte nodig voor onze veiligheid

Source: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, published on Thursday, June 13 2024.

Vrede en veiligheid zijn niet meer vanzelfsprekend. Door Poetins inval in Oekraïne heerst er oorlog op ons continent en een potentieel conflict komt met de dag dichterbij. NAVO-commandanten waarschuwen dat een Russische inval op NAVO-grondgebied binnen vijf jaar een feit kan zijn. En terwijl onze veiligheid op het spel staat, krijgt defensie bij grootschalige oefeningen te maken met bezwaren van omwonenden en gemeenten omdat zij te veel geluidsoverlast ervaren. Deze decadente houding kunnen we ons niet veroorloven, want er is geen tijd te verliezen.

Deze bezwaren leiden tot langdurige procedures die de noodzakelijke uitbreiding van oefenterreinen, munitieopslagplaatsen en huisvesting van militairen vertragen. Dit is onbegrijpelijk, want we moeten ons sneller voorbereiden op potentiële conflicten. Hiervoor is modern defensiematerieel en een goed getrainde krijgsmacht noodzakelijk, en daarvoor hebben we voldoende ruimte nodig.

Met nieuwe crisiswetgeving willen we de langdurige procedures fors inkorten tot maximaal 12 maanden. Zodat er sneller ruimte voor defensie beschikbaar komt. We kunnen ons onnodige vertraging niet meer veroorloven, want Poetin rammelt aan de deur van Europa. Dit vraagt een bijdrage van ons allemaal, maar dat is noodzakelijk om Nederland vrij en veilig te houden.

We zijn decadent als we geloven dat we hier jaren over kunnen vergaderen. Defensie heeft meer ruimte nodig om te oefenen, om militairen te huisvesten, en meer. Helaas stuiten ze op een muur van bezwaren. Onze veiligheid moet voorop komen te staan. 👇https://t.co/zNJXmkWZfG

— Silvio Erkens (@SilvioErkens) June 13, 2024