Brief regering; Appreciatie van de Motie Idsinga c.s. over twee jaar na inwerkingtreding van het belastingverdrag met Malta in samenwerking met Curaçao een evaluatie naar de Kamer sturen (36321-(R2181)-11)

Tuesday, June 11 2024

Bij wetsvoorstel 36321 (R2181) - Goedkeuring van het belastingverdrag namens Curaçao met Malta (inkomen) is een brief ondergebracht.