Anja Hazekamp herkozen: dieren, natuur & milieu behouden stem in Europees Parlement!

Source: Partij voor de Dieren (PvdD) i, published on Monday, June 10 2024.

10 juni 2024

De Partij voor de Dieren heeft definitief één zetel behaald tijdens de Europese verkiezingen. 4,5% van alle mensen die naar de stembus gingen in Nederland koos Partij voor de Dieren. Ook de Duitse zusterpartij van de Partij voor de Dieren behaalt een zetel in het Europees Parlement en maakt volgens exit polls nog kans op een tweede zetel.

"We zijn ontzettend blij dat we dieren, natuur en milieu een stem mogen blijven geven in Europa. De uitslag van de verkiezingen vormt een uitdaging, maar we gaan de komende vijf jaar keihard knokken voor onze natuur, voor een gezonde leefomgeving en voor het waarborgen van grondrechten van mens en dier", zegt vers herkozen Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren.

"We zijn alle kiezers die partij hebben gekozen voor de dieren enorm dankbaar. Deze uitslag hadden we niet kunnen bereiken zonder de hartverwarmende steun van onze vertegenwoordigers, kandidaten, medewerkers, werkgroepen, vrijwilligers en iedereen die heeft meegewerkt aan de verkiezingscampagne. Brussel is nog niet van ons af!"