Alle kandidaten voor het nieuwe bestuursjaar zijn bekend!

Source: Jonge Socialisten in de PvdA (JS) i, published on Monday, May 27 2024.

De kandidaatstellingscommissie heeft gesprekken gevoerd met alle kandidaten. Op 17 mei zijn de kandidaten en de adviezen van de kandidaatstellingscommissie bekend geworden van de kandidaten die zich voor 27 april gekandideerd hebben. Inmiddels zijn alle kandidaten bekend. Hier kan je het advies vinden voor de kandidaten die zich daarna beschikbaar hebben gesteld én een overzicht van alle kandidaten

Landelijk bestuur

Voorzitter

Voor de positie van voorzitter zijn twee kandidaten: Jasmijn Holman en Alisa-Jo Janson. Lees hier de brieven en de adviezen van de kandidaatstellingscommissie.

Secretaris

Voor de positie van secretaris is één kandidaat: Allesandro van Haag. Lees hier zijn brief en het advies van de kandidaatstellingscommissie.

Penningmeester

Voor de positie van penningmeester is één kandidaat: Anne-Marel Ostenk. Lees hier haar brief en het advies van de kandidaatstellingscommissie.

Internationaal secretaris

Voor de positie van internationaal secretaris is één kandidaat: Boyd Angenent. Lees hier zijn brief en het advies van de kandidaatstellingscommissie.

Politiek & campagne

Voor de positie politiek en campagne is één kandidaat: Tim Paling.

Lees hier de brief van Tim

Advies kandidaatstellingscommissie:

Tim Paling (25) is een klassiek bestuurslid politiek voor de JS: activistisch ingesteld en zet zich in voor de goede zaak met een stevig links geluid. Als de PvdA het daar niet mee eens is, hebben ze pech want volgens Tim moet de JS de luis in de pels zijn. Hij zal de PvdA er niet mee verrassen maar met Tim als bestuurslid politiek is ons geluid een authentiek JS-geluid. Vanuit zijn professionele ervaring houdt hij de actualiteit en de Kameragenda goed bij waardoor hij het bestuur goed kan voeden met inhoudelijk juiste en diepgaande informatie. Ook vindt hij het belangrijk om de samenwerking op te zoeken met andere linkse organisaties waaronder DWARS om ons linkse geluid extra hard te laten horen. Tot slot wil Tim graag de scholentour intensiveren samen met de afdelingen en daarmee overal in het land zichtbaar te zijn.

Leden & Scholing

Voor de functie leden en scholing zijn er twee kandidaten: Tristan Ginés Woźniak en Max Middendorp.

Lees hier de brief van Tristan.

Advies kandidaatstellingscommissie:

Tristan Ginés Woźniak (24) is op dit moment vicevoorzitter en bestuurslid leden van de afdeling Den Haag-Leiden. Hij ziet graag dat de JS zich sterker inzet voor de scholing van haar leden door middel van debattrainingen en inhoudelijke activiteiten. Met behulp van ideeënuitwisselingen tussen de lokale besturen en een grotere aanwezigheid op sociale media hoopt Tristan de werving van nieuwe leden te verbeteren. Tristan wil vooral de afdelingen zelf hun gang laten gaan, maar staat open voor het uniformeren van ledenactivering en een actievere rol te spelen in het leven inblazen bij inactieve werkgroepen en afdelingen. Naast deze functie zal Tristan fulltime werken, hoewel Tristan van mening is dat dit geen conflict zal veroorzaken dankzij de flexibele aard van zijn werk.

Lees hier de brief van Max.

Advies kandidaatstellingscommissie:

Max Middendorp (24) is op dit moment afdelingsvoorzitter van JS Rijnmond, hij heeft zich gekandideerd voor de functie Leden & Scholing van het landelijk bestuur. Max heeft ervaring bij een studentenvereniging en ook als secretaris en bestuurslid politiek bij de afdeling Rijnmond. Als bestuurslid Leden & Scholing wil hij de focus leggen op het bellen en actief benaderen van leden om ze te activeren. Ook wil hij prioriteit geven aan het bezoeken van mbo’s tijdens de scholentour. Max wil zich actief bezighouden met de manier waarop lokale afdelingen hun leden benaderen en activeren. Hierbij hoopt hij ze structureel in te ondersteunen. Hij ziet de JS vooral als een grote vriendengroep waardoor hij graag het sociale aspect van de vereniging bevordert. Naast deze functie zal Max fulltime werken, hoewel Max van mening is dat dit geen conflict zal veroorzaken dankzij de flexibele aard van zijn werk.

Communicatie & Grafische vorming

Helaas is er geen kandidaat voor de functie communicatie & grafische vorming. Daarom zal er voor deze functie een ad-interim positie vrij komen op het congres. Je kunt je op het congres hiervoor kandideren. Je bekleed de functie dan tot het volgende voorjaarscongres.

Vrijwillige functies binnen de JS.

Presidium

Voor het presidium zijn er drie functies beschikbaar en drie kandidaten: Vera Landstra, Sandro Kovačić en Lorenzo Gevink. Vera had zich al eerder gekandideerd. Haar brief en het advies van de kandidaatstellingscommissie kan je hier vinden.

Lees hier de brief van Sandro.

Advies kandidaatstellingcommissie:

Sandro Kovačić (27) loopt al sinds 2018 mee in de JS en de PvdA. Mede hierdoor heeft hij een duidelijk beeld ontwikkeld over hoe de vereniging werkt. Hij heeft twee jaar in het bestuur van JS Rijnmond gezeten, waaronder een jaar als voorzitter. Ook is hij op dit moment fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks bij de gemeente Krimpenerwaard. In het staartje van zijn JS loopbaan wil Sandro zich nog graag inzetten voor het presidium. Hierbij hoopt hij een steunende rol te kunnen bieden aan enthousiaste leden die zich verder in de JS willen ontwikkelen. Hij beschouwt een congres als geslaagd op het moment dat er belangrijke besluiten zijn genomen en leden het naar hun zin hebben gehad. Buiten het innemen van een positieve en open houding vindt hij het belangrijk dat de processen rondom en voorafgaande aan het congres goed en doortastend worden voorbereid. Hierdoor kan het presidium beter inspelen op mogelijke, ingewikkelde situaties.

Lees hier de brief van Lorenzo.

Advies kandidaatstellingscommissie:

Lorenzo Grevink (22) is de afgelopen twee jaar onderdeel geweest van het afdelingsbestuur van Noord-Holland. Ook is hij op dit moment coördinator van de werkgroep digitalisering en privacy. De komende periode wil hij zich graag inzetten voor het presidium. Lorenzo vindt het belangrijk dat het taalgebruik en het proces van het congres duidelijk en toegankelijk is voor alle leden. Op het gebied van tijdsindeling vindt hij het belangrijk dat iedereen op het congres zijn verhaal kwijt kan, ook als dit eventueel ten koste gaat van de behandeling van enkele moties. Kwaliteit boven kwantiteit. Mocht er een onderling conflict ontstaan, dan zal hij altijd terugkeren naar de regels. De congresorde bewaken beschouwt Lorenzo als de hoofdtaak van het presidium.

Kascommissie

Voor de kascommissie is één kandidaat: Hein van Lieshout. Lees hier zijn brief en het advies van de kandidaatstellingscommissie.

Voor de kascommissie waren twee functies beschikbaar. Eén van deze functies kan dus ad-interim ingevuld worden. Je kunt je op het congres hiervoor kandideren. Je bekleed de functie dan tot het volgende voorjaarscongres.

Beroepscommissie

Voor de beroepscommissie was er één functie beschikbaar en is er één kandidaat: Jens la Roy.

Lees hier de brief van Jens.

Advies kandidaatstellingscommissie:

Jens la Roi (20) was het afgelopen jaar al lid van de beroepscommissie binnen de JS. Hij is enigszins bekend met de statuten en het HR van de JS en wil zijn kennis hierin graag opschroeven ter verbetering van zijn taakuitvoering. Jens ziet uitdagingen in het leveren van maatwerk door de commissie, al wil hij dit graag uitbreiden. Hij is een sociaal persoon die streeft naar het op gemak stellen van mensen, wel hoopt hij meer assertiviteit te tonen in het werk binnen de beroepscommissie. Zijn focus ligt op het zoeken naar een evenwichtige balans tussen twee conflicterende partijen door het gesprek aan te gaan.

Hoofdredacteur van de LAVA.

Helaas is er geen kandidaat voor de functie hoofdredacteur van de LAVA. Daarom zal er voor deze functie een ad-interim positie vrij komen op het congres. Je kunt je op het congres hiervoor kandideren. Je bekleed de functie dan tot het volgende voorjaarscongres.

Dus... Ben jij een commicatie ster? Heb je altijd al hoofdredacteur van de LAVA willen zijn? Of ben je een financieel genie? Kandideer je dan op het congres voor een van onze ad-interim posities. Mocht je hier vragen over hebben, kan dat bij het Presidium van de JS.

We wensen alle kandidaten super veel succes en hopen jullie allemaal te zien op het congres!