Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over ambities betreffende natuur - Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Friday, May 24 2024

Bij wetsvoorstel 34985 - Aanvullingswet natuur Omgevingswet is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlagen