Geen vrou­we­­lijke lijst­trekkers uitge­­nodigd voor NOS-slotdebat

Source: Partij voor de Dieren (PvdD) i, published on Wednesday, May 22 2024.

22 mei 2024

De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie hebben gezamenlijk een bezwaar ingediend bij de NOS, omdat hun EU-lijsttrekkers Anja Hazekamp (PvdD) en Anja Haga (CU) niet zijn uitgenodigd voor het enige landelijke tv-debat in aanloop naar de Europese verkiezingen.

Hoewel Hazekamp en Haga momenteel beiden een zetel hebben in het Europees Parlement, mogen zij niet deelnemen aan het NOS-debat. De NOS nodigde in totaal 9 partijen uit. De omroep selecteerde lijsttrekkers op basis van een niet-gepubliceerde peiling en het aantal zetels in de Tweede Kamer.

"Zittende leden van het Europees Parlement krijgen door deze opzet geen gelegenheid om in het enige verkiezingsdebat op de landelijke tv, verantwoording af te leggen over het werk dat ze de afgelopen jaren hebben gedaan in het Europees Parlement. Een arbitrair besluit, want partijen met minder zetels in de Tweede Kamer of het Europees Parlement hebben wél een uitnodiging ontvangen. Dit besluit leidt bovendien ertoe dat vrouwelijke lijsttrekkers worden uitgesloten van het NOS-debat en enkel negen mannelijke deelnemers mogen aantreden," schrijven Partij voor de Dieren en ChristenUnie.

Partij voor de Dieren en ChristenUnie maken hiertegen bezwaar. "Volgens de Mediawet heeft de publieke omroep de taak om op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving te geven. Door enkel mannen te laten deelnemen aan het verkiezingsdebat, draagt de NOS niet bij aan dit beeld. Het kan toch niet zo zijn dat anno 2024 enkel mannen mogen deelnemen aan het belangrijkste verkiezingsdebat," zegt PvdD-lijsttrekker Anja Hazekamp.

Anja Haga van de ChristenUnie zet vraagtekens bij de door de NOS gebruikte rekenmethode. "De NOS baseert haar selectie op de Haagse politiek en de waan van de dag, dat doet helaas geen recht aan de Europese situatie. Het is dan extra jammer dat hierdoor straks alleen maar mannen hun ideeën voor Europa mogen delen in het NOS-slotdebat," aldus Anja Haga.

Beide Anja's hopen alsnog een uitnodiging van de NOS te ontvangen.