Kabinet PVV, NSC, BBB en VVD: Wilders zet jongeren in de ijskast

Source: Jonge Socialisten in de PvdA (JS) i, published on Friday, May 17 2024.

De conclusie na 12 jaar Rutte was dat Nederland meer visie en leiderschap nodig had. Armoede verminderen, woningen betaalbaar maken en vergrijzing het hoofd bieden hadden meer nodig dan pappen en nathouden. We hebben nu scherpe en slimme keuzes over de toekomst nodig. Weer worden deze niet genomen. Wij, jongeren zijn met dit akkoord als eerste aan de beurt om na Rutte’s pechgeneratie, Wilders’ verloren generatie te worden.

Jongeren worden op alle fronten koud gezet door dit kabinet. De bestaanszekerheid van jongeren wordt hard op de proef gesteld. Het minimumloon, waarvoor veel van ons werken, wordt weer verlaagd. Heb je pech, waardoor je arbeidsongeschikt of ziek raakt? Dit kabinet schaft de tegemoetkoming daarvoor af.

Zoek je een woning? Terwijl alles om ons heen duurder wordt, betalen veel van ons een groot deel van ons geld aan de huur van huisbazen. Huisbazen worden uit de wind gehouden doordat er nergens extra belast gaat worden op huurinkomstenof inkomsten uit vermogen. Ook mag in de private sector de huur nog steeds flink verhoogd worden. Tegelijk wordt de sociale huur weer iets wat verplaatst mag worden, waardoor Nederland nog meer op zijn portemonnee verdeeld zal worden. En de focus van het bouwen van deze sociale huurwoningen, is alleen voor de middeninkomens. De studenten en lagere inkomens worden niet geholpen aan een huis met dit akkoord.

Ben je student? Er wordt meer dan ooit bezuinigd op het onderwijs (970 miljoen!). De basisbeurs wordt met 160 euro verlaagd. Ben je wat langer met je opleiding bezig? Dan moet je daar flink voor gaan betalen, wel 3000,- euro per jaar. Studeren wordt dus weer een luxe en alleen voor de mensen die het kunnen betalen.

Pas je niet in het ‘standaard’ kader? Problemen van jongeren, zoals in de wachtlijsten in de jeugdzorg of passend onderwijs, wordt “aandacht aan gegeven”. Alleen geen investeringen in gedaan. Dus wat we voor die jongeren gaan doen… ? Op cultuur wordt ook flink bezuinigd. Je mag nog wel voor dezelfde prijs naar de bioscoop, maar een festival of een goed theaterstuk wordt veel duurder. Waarom is totaal onduidelijk. Waarschijnlijk simpel en alleen omdat dat “linkse hobby's" zijn. De enige cultuur die we straks nog hebben is de argricultuur.

Humaan beleid voeren? De mensenrechten staan totaal onder druk. Wilders gaat voor de onderwerpen die Rutte heeft laten etteren naar Europa om uitzonderingsposities te vragen. Uitzonderingen die Europa(pa) gegarandeerd zal diskwalificeren omdat het geen beleid is maar het begin van een crisis. Het asielhoofdstuk is erop gericht om asielzoekers jaren in de opvang te laten verblijven door ze voorrang op sociale huur te ontzeggen. Hef de spreidingswet op zodat asociale gemeenten het probleem bij anderen neer kunnen leggen. Zo duurt het maar even totdat de grasvelden voor Ter Apel weer vol staan met tentjes.

Voor een goede en duurzame toekomst? Ook op klimaat moet innovatie ons gaan redden, terwijl de warmtepompen weer optioneel worden en de grootste winst van de BBB goedkopere Diesel is. Waar stikstof, waar jarenlang uitstel is verleend met de belofte dat door innovaties de veehouderij minder stikstof intensief zou worden herhalen, niet meer bestaat. Alleen afbreuk van de stappen naar een duurzame toekomst voor jongeren.

Is Europa jouw toekomst? We gaan zo veel mogelijk alleen doen! Solidariteit is totaal afwezig in deze plannen. Dit akkoord wil een Opt-Out clausule en wijkt af van de EU-klimaatdoelstellingen. Het idee van samen afspraken maken en elkaar steunen lijkt niet langer van belang. Dit zien we ook in de afname van investeringen in Europa en de afkeer van uitbreiding, “we kunnen het wel zelf”. En wie mogen het zelf ook gaan doen? Oekraïne. Ondanks de mooie woorden staat er in het financieel plan een afname van steun. We hebben gezien hoe slecht dit uitpakt; jezelf overschatten heeft ernstige gevolgen. Europawet? dit akkoord zegt Europaweg!

Want, ben jij student? Heb je een migratieachtergrond? Studeer je wat langer? Werk je in de cultuursector? Of heb je soms wat meer hulp nodig? Dan is dit kabinet er niet voor jou!

Bij dit akkoord zien we ook vooral heel veel onderwerpen bewust niet genoemd. De rekening wordt of bij ons neergelegd; of naar ons doorgeschoven waarbij de pijnlijke keuzes op het stikstofdossier, het terugbrengen van de hypotheekrenteaftrek of ambitie te tonen op klimaatbeleid vooruit worden geschoven. Rutte pakte je in met mooie woorden dat er niks ging gebeuren, Wilders vertelt het je recht in het gezicht. De JS ziet weinig toekomst en veel symboolpolitiek. Door het hele akkoord is te lezen dat dit kabinet er voor veel groepen niet is.

Na jarenlang de taal van de PVV normaal te vinden is het nu gelukt. Na maanden onderhandelen, zelfs over het accepteren van de grondwet, is dit halve akkoord eruit gekomen. Een kabinet dat zal uitsluiten. Met veel lef en weinig hoop wordt de toekomst van jongeren de ijskast in gestopt.