Bekendmaking kandidaten & verslag kandidaatstellingscommissie

Source: Jonge Socialisten in de PvdA (JS) i, published on Friday, May 17 2024.

De kandidaatstellingscommissie van de JS heeft de afgelopen twee weken gesprekken gevoerd met kandidaten die zich voor 27 april hebben gemeld voor een landelijke functie. In dit bericht staan de verslagen daarvan. Voor deze kandidaten is de campagne nu geopend! Kandidaten mogen zich tot 25 mei nog melden voor al deze functies en worden 26 mei verwacht voor een gesprek met de kandidaatstellingscommissie en daarover wordt zo snel mogelijk daaropvolgend verslag gedaan.

De verslagen en motivatiebrieven

Landelijk bestuur

Voorzitter

Voor de functie voorzitter hebben twee kandidaten zich gemeld: Jasmijn Hofman en Alisa-Jo Janson. Dit betekent dat er een verkiezing plaatsvindt voor deze functie.

Lees hier de brief van Jasmijn Hofman

Advies kandidaatstellingscommissie:

Jasmijn Hofman - Voorzitter

Jasmijn Hofman (20) is op dit moment bestuurslid leden in het landelijk bestuur en wil graag door als voorzitter van de JS. Daarmee heeft ze ervaring met hoe het JS-bestuur functioneert en zorgt zij mede voor continuïteit. Haar krachten hierin zijn een prettige sfeer creëren en een diplomatieke opstelling. Als voorzitter ligt haar prioriteit intern bij de JS. Ze wil zich graag dienstbaar opstellen richting de vereniging en is daarmee graag vliegende keep. Daarnaast kijkt ze ernaar uit om bij de fractie de JS te vertegenwoordigen. Jasmijn vindt de banden met de PvdA van groot belang en wil die graag behouden. Ze is van plan om naast haar bestuursjaar voor een deel te blijven studeren: vakken inhalen en de minor. Ze verwacht niet dat dit conflicteert met de verantwoordelijkheden van de voorzittersrol.

Lees hier de brief van Alisa-Jo Janson.

Advies kandidaatstellingscommissie:

Alisa-Jo Janson - Voorzitter

Alisa-Jo Janson (21) was voorheen bestuurslid politiek en actie bij de afdeling Den Haag - Leiden en wil graag voorzitter worden van de JS. Ze heeft rijke ervaring met het opzetten van acties als bestuurslid en als campagnemedewerker voor de PvdA Den Haag. Haar sterke punten als voorzitter zijn zelfvertrouwen, een focus op het activeren van vrouwen en een activistische houding. Die activistische houding wil ze meenemen naar de fractie. Ze heeft ervaring in een leidinggevende rol en is gestructureerd. Ze kijkt ernaar uit om samen campagnes te voeren, de stem van de JS te vertegenwoordigen naar buiten en om de JS door meer zichtbaarheid te laten groeien. Ze is van plan om haar studie stil te leggen zolang zij voorzitter is en die tijd in te zetten voor de JS.

Secretaris

Voor de functie secretaris heeft één kandidaat zich gemeld: Alessandro van Haag.

Lees hier de brief van Alessandro van Haag.

Advies kandidaatstellingscommissie

Alessandro van Haag - Secretaris

Alessandro van Haag (26) was afgelopen 1,5 jaar voorzitter van JS Noord-Holland. Hier heeft hij geleerd hoe cruciaal een faciliterend bestuur is voor het succes van een organisatie. Hij heeft hier ook ervaring opgedaan in het motiveren van leden en het opzetten van een actief bestuur, dit wil hij ook op landelijk niveau toepassen.

Hij ziet sterk het belang van een faciliterende rol van het bestuur, vooral bij het coördineren van jaarplannen en jaarverslagen, waarbij heldere communicatie essentieel is om overlappingen met lokale afdelingen te voorkomen. Daarnaast wil hij zich richten op het versterken van de samenwerking met DWARS en het betrekken van minder actieve leden bij de JS, denk hierbij ook aan de activering van minder actieve afdelingen. Alessandro's achtergrond als docent in het mbo als het voortgezet onderwijs, en zijn ervaring als redacteur voor burgerschapsboeken bij een uitgeverij, maken hem zeer geschikt om ondersteunende en administratieve taken uit te voeren. Hij ziet zijn rol als secretaris als verbindend binnen het bestuur, met nadruk op goede communicatie en het behoud van een prettige werksfeer.

Penningmeester

Voor de functie penningmeester heeft één kandidaat zich gemeld: Anne-Marèl Onstenk.

Lees hier de brief van Anne-Marèl Onstenk.

Advies kandidaatstellingscommissie:

Anne-Marèl Onstenk - penningmeester

Anne-Marèl Onstenk (22) is op dit moment internationaal secretaris van het landelijk bestuur, ze heeft zich gekandideerd voor de rol van penningmeester van het landelijk bestuur. Dankzij haar voorgaande ervaring binnen afdeling Overijssel en haar afgelopen bestuursjaar op landelijk niveau, heeft ze een goed beeld van de taken en verwachtingen die bij de rol van penningmeester komen kijken. Anne-Marèl stelt zichzelf op als een professioneel individu dat efficiënt, transparant en gestructureerd om wil gaan met de financiën van de vereniging en aanvragen vanuit lokale afdelingen. Anne-Marèl is van mening dat ze vanuit haar studie nuttige ervaring heeft opgedaan met Excel en haar organisatorische werk bij haar vaders bedrijf haar de nodige vaardigheden heeft gebracht voor de functie. Hoewel ze volgend jaar ook buiten haar functie verplichtingen zal hebben, wenst ze flexibel te werk te gaan en is zij zich zeer bewust van de tijdseisen van de positie, waardoor ze niet verwacht dat er een conflict zal zijn.

Internationaal secretaris

Voor de functie international secretaris heeft één kandidaat zich gemeld: Boyd Angenent.

Lees hier de brief van Boyd Angenent.

Advies kandidaatstellingscommissie:

Boyd Angenent - internationaal secretaris

Boyd Angement (24) is op dit moment secretaris bij de afdeling Den Haag - Leiden, coördinator van de werkgroep internationaal en heeft zich nu gekandideerd als internationaal secretaris van het landelijk bestuur. Door zijn ervaring binnen de JS en zijn eerdere deelname aan de internationale reis naar Barcelona heeft hij al een duidelijk beeld van de internationale positie van de JS. Boyd is ijverig, nauwkeurig en enthousiast en wil met deze eigenschappen zich nog meer inzetten voor de JS. Boyd is op dit moment bezig met afstuderen en zou volgend jaar, buiten twee werkdagen om, zijn tijd kunnen besteden aan de functie van internationaal secretaris.

Politiek & Campagne, Communicatie & grafische vorming en Leden & scholing

Voor deze functies hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Check hier hoe jij je kan kandideren!

Vrijwillige functies binnen de JS.

Presidium

Voor het presidium heeft Vera Landstra zich aangemeld.

Lees hier de brief van Vera Landstra.

Advies kandidaatstellingscommissie:

Vera Landstra - Presidium

Vera Landstra (23) is al jarenlang betrokken bij de vereniging en haar ervaring in diverse functies, waaronder het voorzitterschap van JS Fryslân getuigthiervan. Ze heeft een diepgaand begrip van de rol van het presidium bij het leiden van congressen en het handhaven van een positieve, inhoudelijke sfeer. Ze benadrukt haar principe van "hard op de inhoud, zacht op de persoon" als essentieel voor effectief debat en het creëren van een veilige omgeving.

Vera wil als Presidiumlid de nadruk leggen op flexibiliteit en ordehandhaving. Daarnaast wil Vera de focus tijdens congressen leggen op een realistische tijdsindeling van activiteiten. Ze beschikt over een solide kennis van het Huishoudelijk Reglement en ziet haar rol als bewaker ervan tijdens congressen als cruciaal. Vera's bereidheid om confrontaties aan te gaan, gecombineerd met haar vermogen om transparant en eerlijk te communiceren, maken haar een geschikte kandidaat voor het presidium. Ze erkent uitdagingen zoals het handhaven van een goede sfeer, het verbeteren van timemanagement en het waarborgen van eerlijke verkiezingen. Haar voorgestelde aanpak omvat onder meer het bieden van hulp aan leden, het prioriteren van taken en nauwe samenwerking met andere presidiumleden.

Er zijn 3 beschikbare plekken in het presidium. Kandideer je dus snel als ons nieuwe presidiumlid!

Kascommissie

Voor de kascommissie heeft Hein van Lieshout zich aangemeld.

Lees hier de brief van Hein van Lieshout.

Advies kandidaatstellingscommissie:

Hein van Lieshout - lid kascommissie

Hein van Lieshout (23) heeft buiten zijn lidmaatschap bij de JS veel ervaring op financiële posities. Zowel bij BRES (huurdersvereniging) als binnen zijn studievereniging heeft hij veel ervaring met bonnetjes tellen. Hein wil zich de komende termijn inzetten binnen de kascommissie van onze vereniging. Door onder andere zijn eerder ervaring heeft hij veel verstand van financiële zaken opgedaan. Hij heeft echter nog geen ervaring met een organisatie met de grootte van de JS en kijkt ernaar uit om hiervan te leren. Hein is leergierig en een kritische nakijker en is gemotiveerd om deze kwaliteiten in te zetten voor de JS.

Er zijn twee functies beschikbaar in de kascommissie. Kandideer je dus snel!

Beroepscommissie

Er zijn nog geen aanmeldingen voor de beroepscommissie. Hiervoor is één functie beschikbaar.

Hoofdredacteur van de LAVA.

Er zijn nog geen aanmeldingen voor de hoofdredacteur van de LAVA. Hiervoor is één functie beschikbaar.

We wensen alle kandidaten super veel succes voor de verkiezingen! En... lijkt een van de bovenstaande functies je intressant? Kandideer je dan vóór 25 mei. De gesprekken met de kandidaatstellingscommissie vinden plaats op 26 mei. Meer weten over de procedure? Check die hier