Drie moties in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36410 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

Tuesday, April 23 2024

Bij wetsvoorstel 36410 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 zijn drie moties ondergebracht.