Kandideer je nu voor een functie bij de Jonge Socialisten!

Source: Jonge Socialisten in de PvdA (JS) i, published on Friday, April 19 2024.

Landelijk bestuur

Heb jij altijd al ludieke acties willen opzetten? Hét gezicht van de JS willen zijn? De JS-socials nog beter willen maken? Afdelingen willen helpen? Of op Europees niveau de stem van de JS te willen zijn? Dit is je kans!

Je kunt je kandideren voor de functie voorzitter, secretaris, penningmeester & vereniging, communicatie & grafische vormgeving, politiek & campagne en leden & scholing. Check snel de functieprofielen om te zien wat elke functie inhoudt. Alle functies zijn voor de periode van één jaar.

Functieprofielen LB JS 2024-2025.pdf

Daarnaast kun je je ook kandideren voor een aantal landelijke vrijwilligersfuncties. Zo komen er functies vrij voor het presidium, de kascommissie, de beroepscommissie en de hoofdredacteur van de LAVA.

Als presidiumlid zit je de landelijke congressen voor. Daarnaast ben je de bewaker van het Huishoudelijk Reglement en zorg je dat verkiezingen en stemmingen netjes verlopen. Heb jij dus altijd al eens het congres willen voorzitten? Er zijn drie functies beschikbaar voor een periode van twee jaar.

Als kascommissie ben je het controlerend oog van de penningmeester. Je komt zo'n 5 à 6 keer bij elkaar om de financiële stukken te controleren. Samen met je collega’s doe je verslag van je bevindingen op het congres. Er zijn twee functies beschikbaar voor een periode van 2 jaar. Voor de kascommissie mag je je ook aanmelden als je geen of oud-lid van de JS bent.

De beroepscommissie zorgt ervoor dat conflicten in de JS goed opgelost worden. Voor deze functie zoeken iemand die kan omgaan met reglementen, maar ook iemand die goed kan bemiddelen. Herken je je daarin? Voor de beroepscommissie is één functie beschikbaar voor een periode van twee jaar.

Tot slot, kan je je kandideren als hoofdredacteur van de LAVA. Volgend jaar willen we de LAVA een nieuw leven in blazen door ook online zichtbaar te zijn. Lijkt het jou ontzettend leuk om samen met het Landelijk Bestuur dat op te zetten? De hoofdredacteur van de LAVA wordt voor 2 jaar aangesteld.

Landelijke vrijwillige functies JS 2024-2024.pdf

Procedure

Op het voorjaarscongres 2024 worden het Landelijk Bestuur, het Presidium, de hoofdredacteur LAVA, de Kascommissie en de Beroepscommissie gekozen door de leden. Dit jaar heeft de JS voor het eerst een kandidaatstellingscommissie. Zij brengen een verslag uit naar aanleiding van gesprekken die zij voeren met kandidaten.

Om een goed verslag uit te kunnen brengen heeft de Kandidaatstellingscommissie op 3 en 8 mei gesprekken met de kandidaten. Daarom vragen zij om voor 26 april je aan te melden voor het gesprek voor één van de bovenstaande functies. Mocht je dus al weten dat je je wilt kandideren, doe dat dan zo snel mogelijk!

Onderstaand alle deadlines voor de kandidaatstellingsprocedure:

Tot 26 april kan je je aanmelden voor de eerste gespreksrondes van 3 en 8 mei. De kandidaatstellingscommissie neemt je mee in hun eerste advies.

Op 18 mei, conform het HR, brengt de kandidaatstellingscommissie haar eerste verslag schriftelijk uit.

Pas na het verslag van de kandidaatstellingscommissie mogen kandidaten zich bekendmaken en start de campagneperiode!

Je kan je voor landelijke functies aanmelden tot 25 mei, drie weken voor het congres. Mocht je je na 26 april aanmelden, wordt je uitgenodigd voor een gesprek met de commissie op 26 mei.

Wanneer je aan de laatste gespreksronde meedoet, kan de Kandidaatstellingscommissie je niet meenemen in hun eerste advies voor de start van de campagneperiode. Je kan dan dus niet gelijk beginnen met campagne voeren!

De kandidaatstellingscommissie brengt na de tweede ronde nog een verslag uit. Daarna zijn alle kandidaten bekend.

In de tweede congreskrant worden zowel de verslagen van de Kandidaatstellingscommissie en de motivatiebrieven gepubliceerd.

Op het voorjaarscongres wordt er gestemd over alle landelijke functies.

Aanmelden moet bij het Presidium en de kandidaatstellingscommissie bij verkiezingenjs@outlook.com

Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij de Kandidaatstellingscommissie en het Presidium met daarin:

  • a. 
    Naam en contactgegevens;
  • b. 
    De functie;
  • c. 
    Motivatie van de kandidaat.

De kandidaatstellingscommissie nodigt je nav je sollicitatie uit voor een gesprek op 3, 8 of 26 mei.

Coördinatoren en ombudspersoon verkiezingen

Heb je vragen over de procedure? Lukt het niet goed met het versturen van de mail? Of krijg je geen contact met de kandidaatstellingscommissie? We hopen natuurlijk dat alles goed verloopt, mocht je toch vragen hebben kun je terecht bij de verkiezingscoördinatoren. Voor deze verkiezingen zijn dat Doetje van Engelen (Djina.van.engelen@hotmail.com) en Ynte Suierveld (yntesuierveld@gmail.com).

Voor de verkiezingen is binnen het presidium een ombudspersoon aangesteld. Je kan bij deze persoon terecht over verkiezingen, bijvoorbeeld als je het idee hebt dat de campagne niet netjes wordt gevoerd. De ombudspersoon kan ook zelf leden aanspreken op het moment dat er al eerder met de campagne gestart wordt. De ombudspersoon is Lotte Demarteau, haar telefoonnummer is: 06 46014930.