Twee moties en gewijzigde motie in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36410 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024

Tuesday, April 2 2024

Bij wetsvoorstel 36410 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024 zijn twee moties en een gewijzigde motie ondergebracht.