Partij voor de Dieren presen­teert concept EU-programma 'Een plan van Wereld­belang'

Source: Partij voor de Dieren (PvdD) i, published on Tuesday, February 27 2024.

27 februari 2024

De Partij voor de Dieren presenteert vandaag - precies 100 dagen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement - haar Europese verkiezingsprogramma Een plan van Wereldbelang (concept).

De titel onderstreept het grote belang van een andere omgang met dieren, bescherming van natuur en oceanen en de strijd tegen klimaatverandering om onze planeet leefbaar te houden voor deze en komende generaties: mens én dier.

“De voorzichtige groene koers die de EU heeft ingezet staat deze verkiezingen op het spel. Het is letterlijk van wereldbelang om dieren, natuur en milieu een stem te blijven geven in het Europees Parlement in tijden dat commerciële belangen en conservatieve krachten steeds meer de overhand krijgen in de Europese politiek. Dieren, natuur en milieu dreigen het slachtoffer te worden van onhoudbare keuzes die de EU maakt om tegemoet te komen aan boerenprotesten en de lobby van grote vervuilende bedrijven”, stelt Europarlementariër en kandidaat-lijsttrekker Anja Hazekamp.

De EU-begroting op z’n kop

Er komt geen extra geld voor de EU, maar wel grote veranderingen in de besteding, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. Een derde van het EU-geld gaat nu naar de landbouw, maar vooral om een onhoudbaar systeem in stand te houden. Geen subsidies meer voor de agro-industrie, maar boeren helpen met omschakelen naar een duurzame landbouw. Boeren beschermen we tegen oneerlijke concurrentie door de import aan banden te leggen van producten onder lagere milieu- en dierenwelzijnsstandaarden.

Voedselrevolutie

De Partij voor de Dieren pleit voor een voedselrevolutie om de voedselsystemen op een duurzame koers te krijgen. De partij wil het totale aantal dieren dat jaarlijks wordt gehouden in de Europese veehouderij - meer dan 8,4 miljard dieren per jaar- met minstens 75% verminderen. Daarmee worden in één klap diverse problemen opgelost. De Europese landbouw wordt gezond en toekomstbestendig voor boeren, omwonenden en de natuur. Landbouwgif wordt met minstens 80% wordt verminderd. “We kunnen veel sneller vergroenen dan we nu doen. Door de vee-industrie drastisch in te krimpen creëren we meer ruimte, meer voedsel, gezondere lucht en schoner water. Tegelijkertijd beperken we het risico op de uitbraak van ziektes, en gaan we natuurverlies, de opwarming van de Aarde en immens dierenleed tegen”, zegt Hazekamp.

Dierenwelzijn

De Partij voor de Dieren wil daarnaast dat de Europese Unie eerder aangekondigde plannen voor beter dierenwelzijn in de vee-industrie doorzet. “We houden de EU aan de gedane beloftes om een einde te maken aan lange diertransporten en dieren niet langer op te sluiten in kooien. Daarnaast staan we pal voor de bescherming van dieren in het wild, zoals de wolf. Een wereld waarin we met respect en mededogen omgaan met dieren en met elkaar is mogelijk en de Partij voor de Dieren neemt geen genoegen met minder”, zegt Hazekamp.

Klimaat

Wij willen een Green Deal 1.5: een programma dat wél volstaat om dieren, natuur en milieu voldoende te beschermen. We accepteren niet dat het klimaatdoel van maximaal 1,5 graden opwarming wordt losgelaten. De Partij voor de Dieren pleit voor een EU-breed verbod op privéjets en superjachten. Fossiele subsidies, onder andere voor de luchtvaart, schaffen we af. Dit is al veel te lang vooruitgeschoven.

Internationale veiligheid

De Partij voor de Dieren staat voor steun aan slachtoffers van oorlog en geweld, in woord en daad. In een wereld die wordt geteisterd door oorlogen en humanitaire crises, staan we pal voor mensenrechten, democratie en solidariteit. We nemen maatregelen om grondrechten te waarborgen als territoriale integriteit, vrije pers en het recht om te zijn wie je bent.

Congres

Op het Partij voor de Dieren congres van 24 maart wordt het Europese verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Tijdens dat congres wordt ook de kandidatenlijst vastgesteld, die wordt aangevoerd door de Groningse Europarlementariër Anja Hazekamp, voormalig Tweede Kamerlid Frank Wassenberg en beleidsmedewerker Mandy Ligthart.