Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

Wednesday, February 21 2024

Bij wetsvoorstel 36410 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage