Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

Wednesday, February 21 2024

Bij wetsvoorstel 35714 - Initiatiefvoorstel Wet werken waar je wilt is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage