Een écht diverse partij

Source: Jonge Socialisten in de PvdA (JS) i, published on Thursday, February 1 2024.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen is de PVV, die actief hele groepen uitsluit, de grootste geworden. Dat maakt onze taak extra belangrijk. GroenLinks-PvdA wordt waarschijnlijk de grootste oppositiepartij en moet laten zien dat er ook een hoopvolle samenleving mogelijk is. Een samenleving waarin je evenveel kansen hebt.

Nu gisteren bekend geworden is dat Bas Eickhout, een hoogopgeleide witte man, de lijsttrekker wordt voor de EP-verkiezingen, is een diverse lijst des te belangrijker. Want wij willen af van het stereotype van de politieke elite als een homogene groep, ver weg van de diverse realiteit van de samenleving. Als we daar niet mee breken is dat niet alleen teleurstellend voor degenen die zich identificeren met ondervertegenwoordigde groepen, maar ook schadelijk voor het vertrouwen in het politieke systeem. Uit tientallen onderzoeken is gebleken dat diversiteit in leiderschap de kracht van organisaties vergroot. Juist in de politiek, waar beslissingen worden genomen die direct van invloed zijn op alle burgers, is representatie ontzettend belangrijk. Ook vindt de JS het belangrijk dat jongere generaties in positie komen.

Juist omdat de politiek het voorbeeld moet geven. In een samenleving waar er meer CEO’s Peter heten dan er vrouwen zijn hebben we nog een hoop te doen. Afgelopen week rapporteerde de SER dat in 2022 slechts 14.7% van de besturen en 26,2% van de RvC’s in bedrijven vrouw zijn. Een mini vooruitgang, zeker wanneer we bedenken dat hier culturele diversiteit nog niet eens in mee is genomen. Het gaat simpelweg niet snel genoeg met de diversiteit die veel van ons zo belangrijk vinden.

Daarom waren we als JS extra trots op onze Tweede Kamerfractie. Een fractie met diversiteit in brede zin, met verschillen in achtergronden, leeftijden, regio’s en culturele afkomst. Het is een afspiegeling van de samenleving zoals eigenlijk de hele politiek zou moeten zijn. Ook in de gemeenteraden zijn het juist vaak de PvdA en GroenLinks die bestuurders leveren met een diverse achtergrond.

Het valt op dat deze diversiteit nog niet partijbreed gerealiseerd is. We zien dat het kader van onze partij overwegend hoogopgeleid, wit en man is. De inspanningen van het partijbestuur ten spijt, vinden wij dat het tijd is om een stapje erbovenop te doen. Verschillende perspectieven en ervaringen maken ons sterker. We hebben in onze partijen veel capabele vrouwen, mensen met verschillende culturele achtergronden en leeftijden die klaarstaan. Die moeten opgeleid worden voor de politieke top van de toekomst.

Een eerste volgende stap is daarom ook voor onze partij is een diverse lijst voor de Europese verkiezingen. Zodat we ook in Europa vertegenwoordigd worden door een divers team. Komende week wordt bekend hoe die lijst eruit gaat zien, als Jonge Socialisten roepen we de partijbesturen op te zorgen dat de lijst een échte afspiegeling van de samenleving is.

Maar daar houdt het niet op. We moeten blijven investeren in de diversiteit van ons ledenbestand en de mensen die voor ons actief zijn. Dat verreikt ons in de breedte, maar zorgt ook voor vrouwen en mensen van kleur op leiderschapsniveau. Daarvoor moet je actief beleid voeren, ook binnen onze partij. Gericht op wervingsbeleid en het actief ondersteunen van getalenteerde mensen met verschillende achtergronden. Laat het niet bij woorden.